Ajankohtaiset uutiset


JyväsRiihen Kalustoa kylille ja Nuoret tekijät -teemahaut käynnistymässä

JyväsRiihi valmistee kahta uutta teemahanketta, joilla molemmilla on oma hakuaika. Molempiin haetaan toteuttajiksi kylissä toimivia yhdistyksiä. Nuoret tekijät -kehittämishankkeessa tuetaan nuorten osallistumista kylien toimintaan, ja Kalustoa kylille -investointihankkeessa tuetaan pieniä hankintoja.

Teemahankkeissa rahoitusta haetaan erillishaussa. Hankkeiden hakuilmoitukset ja valintakriteerit julkaistaan JyväsRiihen nettisivuilla marraskuun aikana.
Nuoret tekijät -kehittämishanke
 • aktivoidaan nuoria mukaan yhdistysten toimintaan
 • alahankkeen kustannukset 1 000 - 6 000 €
 • tuki 80 %
 • hakuaika  1.11.-15.12.2017 
 • rahoitettavat hankkeet valitaan tammikuussa 2017
 • hankkeiden toteutus kesällä 2018

Kalustoa kylille -investointihanke
 • yhteiseen käyttöön tulevat kalusto, kone- tai laitehankinnat

 • alahankkeen kustannukset 1 000 -15 000 €
 • tuki 60 %
 • hakuaika 8.-31.1.2018
 • rahoitettavat hankkeet valitaan maaliskuun alussa 2018
 • hankkeiden toteutus kesällä 2018

Teemahanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tukimuoto, jossa kootaan yhteen pieniä yhdistysten ja yhteisöjen hankkeita. Leader-yhdistys toimii teemahankkeen hakijana ja hallinnoijana. 

Yhdistykset ja yhteisöt hakevat omaa alahankettaan Leader-yhdistykseltä. Tukea haetaan paperilomakkeilla, eikä hakijoiden tarvitse asioida Hyrrä-palvelussa. 
Alahankkeilla on rajattu toteutusaika ja erikseen sovittava maksuaikataulu, jota kaikkien hakijoiden on noudatettava.

Lisätiedot
Hankeneuvoja
Leena Karjalainen
p. 044 959 8500
leena.karjalainen(at)jyvasriihi.fi

Palaa otsikoihin