Ajankohtaiset uutiset


Keski-Suomen järjestökysely, vastausaikaa 31.1. saakka

Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry kerää sähköisellä kyselyllä tietoa keskisuomalaisista yhdistyksistä. Kysely on tarkoitettu toimialasta riippumatta kaikille järjestöille, yhdistyksille ja seuroille, joilla on toimintaa Keski-Suomen maakunnan alueella.

Kyselyyn voi vastata 31.1.2018 saakka.

Kyselyn tuloksia käytetään järjestöjen ja yhdistysten toiminnan näkyväksi tekemiseen sekä toimintaedellytysten turvaamiseen. Jokainen vastaus on tärkeä, jotta voimme tarjota mahdollisimman kattavan kuvauksen yhdistysten toiminnan merkityksestä mm. päättäjille ja viranhaltijoille. Tulokset ovat myös kaikkien yhdistysten itse hyödynnettävissä.

Kyselyn tulokset julkaistaan Yhdistystori.fi -sivustolla huhtikuun 2018 alussa. Samassa raportissa esitellään myös keskisuomalaisille kuntatoimijoille kohdennetun järjestöyhteistyötä käsittelevän kyselyn tulokset.
Tuloksia esitellään mm. huhti-toukokuussa järjestettävissä tilaisuuksissa eri puolilla maakuntaa. Yksittäisten vastaajien antamia tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Toivomme, että levitätte tietoa kyselystä ja motivoitte parhaaksi katsomallanne tavalla omia verkostojanne vastaamaan kyselyyn. Yhteistyöllä tavoitamme keskisuomalaiset yhdistykset kattavimmin.

Kiitämme vastauksistanne ja arvokkaasta panoksestanne yhteiseen vaikuttamistyöhön.

Lisätietoja kyselystä ja vastaamisohjeet:
(Suora linkki: https://www.yhdistystori.fi/jarjestotietopankki/jarjestokartoitus/)

Kyselyn linkki
(Suora linkki: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/587f2725-b5a7-44d4-98cc-ea32bffd0ffb?displayId=Fin1441483)

Lisätietoja
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Vaikuttavat järjestöt -hankkeen työntekijät

Anne Astikainen, anne.astikainen@kyt.fi; 050 344 0429

Anu Hätinen, anu.hatinen@kyt.fi; 050 599 6293.


Palaa otsikoihin