Ajankohtaiset uutiset


Lisää Leader-rahaa Keski-Suomeen jaettavaksi

Valtakunnallisesti 24 parhaiten työssään menestynyttä Leader-ryhmää saa lisärahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä. Lisäkehyksen jaossa arvioitiin ensimmäistä kertaa näin laajasti paikallisten Leder-ryhmien toiminnan vaikuttavuutta, laatua ja strategian mukaisen hanketoiminnan edistymistä.

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi Leader-tukiin lisäkehystä 7,379 miljoonaa euroa. Lisäkehystä myönnettiin 24:lle Leader-ryhmälle.  Pienin myönnetty lisäkehys oli 52 500 e ja suurin 672 000 e.  Lisäkehystä haki 46 Leader-ryhmää yhteensä 25,52 miljoonaa euron edestä.  Keski-Suomen Leader-ryhmistä JyväsRiihi ja Maaseutukehitys saivat lisäpotin alueidensa kehittämisen rahoittamiseen. JyväsRiihen lisärahoitus on 180 000 euroa ja Maaseutukehityksen 197 000 euroa. Lisäkehystä saivat ne Leader-ryhmät, jotka ovat yhdessä sovittujen kriteerien ja käytössä olevien tietojen perusteella tässä vaiheessa ohjelmakautta onnistuneet parhaiten paikallisen kehittämisstrategian toteuttamisessa. Lisäkehyspotti jaettiin hakemusten perusteella niille Leader-ryhmille, joilla työ on edistynyt hyvin, laatu on parantunut ja vaikuttavuus on hyvä.
leader-lippu
Paikallisten strategioiden edistymisen ja Leader-ryhmän toiminnan laadun parantumisen lisäksi vaikuttavuutta arvioitiin muun muassa sillä, miten paljon hankkeissa tehdään talkootyötä. Tarkastelussa oli myös, kuinka tehokkaasti Leader-ryhmän käytössä olevat rahat ovat liikkuneet hankkeiden toteuttajille, ja mikä oli uusien hankehakijoiden osuus. Hallinnollista tehokkuutta mitattiin tukihakemusten käsittelyajoilla ja rahoitushakemusten lisäselvityspyyntöjen määrällä.

Leader-ryhmien työhön on rahoituskaudella 2014–2020 varattu 300 miljoonaa euroa EU:n, valtion ja kuntien varoja. Ne sisältyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Rahoituksen vipuvaikutus on paikallisella tasolla paljon suurempi, sillä ryhmät hankkivat rahoitusta myös rakennerahastoista ja muista EU:n ja kansallisista lähteistä. Julkisen rahoituksen lisäksi hankkeisiin käytetään merkittävä määrä yksityistä rahaa.  

Maa- ja metsätalousministeriö on jakanut kullekin Leader-ryhmälle suuntaa antavan rahoituskehyksen kaudelle 2014–2020. 27 miljoonaa euroa jätettiin jaettavaksi kahdesti ohjelmakauden aikana parhaiten edistyville ryhmille. Toisen kerran edistymistä tarkastellaan ja lisärahaa myönnetään parin vuoden päästä-

Lue lisää:  Paikallinen-aktiivisuus-vaikuttaa-paikkakunnan-tulevaisuuteen
Lisätietoa 
Laura Jänis, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 02951 62090
Leena Anttila, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 02951 62240


Palaa otsikoihin