Tapahtumat


Kehitetään paikallisesti – CLLD2030-innovaatioleiri 2.-3.10.2018

Hyvinvointia syntyy siellä, missä erilaiset ihmiset kohtaavat ja luovat yhdessä. Kuinka tuemme yhdessä tekemistä ja kohtaamista paikallisesti kylissä ja kaupungeissa sekä virtuaalisissa yhteisöissä? Etsimme yhdessä vastauksia CLLD2030 -innovaatioleirillä.

Mitä?

CLLD tulee sanoista Community-Led Local Development. Termi tulee EU:sta ja sillä tarkoitetaan toimintatapaa, jolla eri rahastojen ohjelmia toteutetaan yhteisölähtöisesti paikallisella tasolla. Maaseutuohjelmassa yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä kutsutaan Leader-toiminnaksi.

Leirillä luodaan uutta yhdessä. Saat ja jaat kokemuksia, ideoita ja tietoa monipuolisen porukan kesken. Tavoitteena on, että näistä päivistä jokainen saa intoa ja energiaa syksyyn!

Leirin tavoitteena on:

  • Hahmottaa minkälaista yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä Suomessa tarvitaan tulevaisuudessa. Miten paikallisen kehittämisen toimintamallien tulisi muuttua toimintaympäristön muuttuessa?
  • Pohtia, miten vastaamme parhaiten paikallisten yhteisöjen tarpeisiin kaikilla alueilla: erikokoisissa kaupungeissa ja erilaisilla maaseutualueilla?
  • Käydä läpi, mitä tarkoitamme yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä. Mitkä ovat yhteisölähtöisen paikallisen kehittämistyön minimiperiaatteet?
  • Keskustella kuntien roolin muuttumisen vaikutuksista. Mitä osallistumisen ja vaikuttamisen väyliä yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen tarjoaa asukkaille? Miten kunnat saavat asukkaiden ja yhteisöjen paikalliset voimavarat käyttöön?
  • Välittää paikalliskehittämisen hyviä käytäntöjä toimijalta toiselle. Sopia, miten varmistamme tiedon- ja kokemusten vaihdon tulevaisuudessa.
  • Käydä läpi resursseja ja rahoitusta. Miten eri rahastojen ja ohjelmien kautta voitaisiin parhaiten tukea paikallisia kehittämistarpeita? Mitkä voisivat olla yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen rahoituselementit EU:n ohjelmakaudella 2020-2027?

Missä?

Sastamalan Ellivuoressa: Karkunkyläntie 600, 38130 Sastamala

Milloin?

2.-3.10.2018

Kenelle?

Leiri on tarkoitettu yhteisölähtöisestä paikallisesta kehittämisestä innostuneille toimijoille: paikalliskehittäjille kaupungeissa ja maaseudulla, kuntien ja kaupunkien työntekijöille, ministeriöiden, ELY-keskusten ja maakuntaliittojen asiantuntijoille, tutkijoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Leirille valitaan 40-50 osallistujaa. Työskentelyä tukevat ja alustuksia pitävät asiantuntijat. 

Miten?

Ilmoittautumiset 14.9. mennessä linkin kautta.

Voit osallistua useilla tavoilla

·       Sastamalan Ellivuoressa 2.-3.10.2018 pidettävä leiri, ilmoittautumiset 14.9. mennessä täällä: http://bit.ly/CLLD2030leiri2018. Ilmoittautuneiden joukosta valitaan 40-50 osallistujaa ja vahvistuksen paikasta saa 17.9.

·       Paikallisen kehittämisen sidosryhmien ja ongelmien esiin nostaminen Viima-alustalla: 18.7.-28.9.: https://app.viima.com/verkostopalvelut/CLLD2030/

·       virtuaalileiri 7.9. klo 8:30-11, osallistumislinkki http://bit.ly/2PB138N

·       virtuaalileiri 14.9. klo 8:30-11:30, osallistumislinkki tulossa http://bit.ly/2PB138N

·       Facebook-sivu https://www.facebook.com/CLLDinnovaatioleiri/

·       Facebook-ryhmä https://www.facebook.com/groups/kehitetaanpaikallisesti/

·       Twitter #kehitetäänpaikallisesti


Lisätietoja

Seuraa Twitterissä #kehitetäänpaikallisesti ja tykkää Facebookissa Kehitetään paikallisesti – CLLD2030-innovaatioleiri -sivusta. Ilmoittautuminen avataan ja lisätietoa tulee kesälomien jälkeen.

Leirin järjestää kaupunki- ja maaseutupolitiikan yhteinen Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmä. Käytännön järjestelyistä vastaavat Maaseutuverkosto ja Futures Garden yhteistyökumppaneineen. Paikallisia kumppaneita ovat Sastamalan kaupunki ja Leader Joutsenten reitti ry. Taustalla ovat työ- ja elinkeinoministeriö ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä sekä maa- ja metsätalousministeriö ja maaseutupolitiikan neuvosto, samoin Suomen Kylät ry ja kansalaistoiminta- ja hyvinvointiverkosto. Lisätietoja: Juha-Matti Markkola, juha-matti.markkola@maaseutu.fi, puh 02953 12454 ja Laura Jänis, laura.janis@mmm.fi, puh 02951 62090.

 


Palaa otsikoihin