Ajankohtaiset uutiset


Visuaalista viestintää oppimassa

Noin 100 keskisuomalaista yrittäjää, yhdistystä ja hanketoimijaa pääsivät oppimaan mainosten sekä infograafien tekemistä grafiikka- ja kuvankäsittelyohjelma Canvalla. Keski-Suomessa järjestettiin nimittäin Canva-aiheinen neljän viestintätyöpajan sarja maaseutualueen toimijoille. Työpajat herättivät laajalti kiinnostusta ja ne koettiin tarpeellisiksi.

Keski-Suomen Leader-ryhmien Sykettä-viestintähankkeen järjestämissä viestintätyöpajoissa harjoiteltiin käyttämään Canva-ohjelmaa mainosten ja infograafien tekemiseen. Kaikki neljä viestintätyöpajaa Jämsässä, Jyväskylässä, Karstulassa ja Toivakassa täyttyivät hetkessä.

Kaikki lähtee liikkeelle ydinviestistä

Visuaaliset sisällöt herättävät huomion ja keräävät herkemmin katselukertoja, jakoja ja reaktioita. On kuitenkin tärkeää muistaa, että näyttävä visuaalisuuskin kaipaa taustalleen suunnitelmallisuutta ja osaavan tekijän. Näihin visuaalisen viestinnän saloihin pureuduttiin viestintätyöpajoissa kouluttaja Yhteisöagentti NikoJokinenNiko Jokisen johdolla.

Jokinen painotti tilaisuuden alusta lähtien ydinviestin merkitystä kaikessa viestinnässä. Visuaalista viestiä suunnitellessa on hyvä lähteä liikkeelle ydinviestistä – keitä me olemme ja mitä me teemme tai tarjoamme sekä ennen kaikkea, miten me erotumme muista. Ydinviesti voi olla joko kokonainen lause tai sitten yksittäisiä sanoja ja ranskalaisia viivoja.

- Ydinviesti tulisi kohdentaa eri kohderyhmille eri sanoin. Kannattaa siis pohtia, mitä juuri teidän kohderyhmä haluaa tietää, ja muodostaa ydinviesti sen pohjalta, korostaa Jokinen.

Näyttävyyttä ja erottuvuutta viestintään pienellä vaivalla

Alun tietoiskun jälkeen osallistujat pääsivät harjoittelemaan Canva-ohjelman käyttöä, joka oli monille ennestään tuntematon ohjelma. 

- En ole aiemmin kuullut Canvasta, mutta nyt aion suositella sitä muillekin. Canva on osoittautunut tämän työpajan aikana hyödylliseksi työkaluksi mainosten tekoon ja muuhun viestintään, kertoo työpajaan osallistunut Tarja Vilhuniemi.

Mainosten ja infograafien tekemisen taito koettiin hyödylliseksi erityisesti tapahtumien ja palveluiden erottautumisen kannalta. Useat osallistujista kommentoivatkin, että työpajassa opittujen taitojen myötä on helpompi luoda näyttäviä ja kiinnostusta herättäviä mainoksia ja esitteitä. Myös Canva-ohjelman helppokäyttöisyyttä ihmeteltiin kovasti.

Työpajoissa syntyi niin palveluesitteitä kuin tapahtumainoksia, joita ihastellessa oli selvästi nähtävillä, että opit olivat menneet perille. Osallistujien innostuneisuus näkyi ja kuului, mikä oli myös mukava huomata.

- Minä kyllä ryhdyn nyt heti käyttämään tätä Canvaa, kuului eräänkin osallistujan suusta.

Viestintätyöpaja
Tässä vielä kouluttaja Niko Jokisen vinkit visuaalisen viestin suunnitteluun:
  1. Mieti ensiksi viestisi tavoite ja vastaa seuraaviin kysymyksiin: mitä haluat viestiä, kenelle ja miten.
  2. Ota huomioon, että myös värivalinnoilla on merkitystä viestin välittymisen kannalta – värien ja niiden luomien mielikuvien tulisi aina tukea tavoiteltua viestiä.
  3. Valitessasi kuvaa mieti, mikä tarkoitus ja merkitys sillä on ydinviestin välittymisen kannalta.
  4. Käytä mahdollisimman korkealaatuisia kuvia sekä muista tekijänoikeudet käyttäessäsi esimerkiksi valmiita, toisten ottamia kuvia.
  5. Tekstien ja kirjainten asettelussa kiinnitä huomiota luettavuuteen ja ymmärrettävyyteen.
  6. Hyödynnä kultaista leikkausta ja kolmanneksen sääntöä sommittelussa.

Canva on ilmainen ja helppokäyttöinen grafiikka- ja kuvankäsittelyohjelma. Helppokäyttöisyytensä vuoksi se soveltuu erityisesti henkilöille, jotka eivät ole graafisen alan ammattilaisia, mutta haluavat kuitenkin tuottaa itse esimerkiksi mainoksia ja esitteitä. Canva toimii selainpohjaisesti ja sen käyttö on pääosin ilmaista. Ohjelma perustuu valmiisiin pohjiin, jotka helpottavat näyttävien visuaalisten sisältöjen luomista.


Palaa otsikoihin