Hankerekisteri kokoaa maaseutuohjelman hankkeet Keski-Suomessa

Tähän hankerekisteriin on koottu Keski-Suomessa toimivien Leader-ryhmien ja Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet. Hakuja voit tehdä esimerkiksi hankkeen nimen, toteutusalueen, hankemuodon tai rahoitustahon perusteella. Voit myös kirjoittaa haluamasi hakusanan kohtaan "vapaa sanahaku".  Hankerekisterin tietojen oikeellisuudesta vastaa rahoittaja.

Aitomaaseutu.fi-sivustolla on tarkemmat kuvaukset ja yhteystiedot Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamista kehittämishankkeista ohjelmakaudella 2014-2020.

Maaseutuviraston valtakunnalliseen hankerekisteriiin on koottu kaikki maaseutuohjelman hankkeet ja yritystuet ohjelmakaudella 2014-2020.100 vuotta perinteitä - elävää elämää

Toteuttaja: Uuraisten Martat ry.

Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

Rahoittaja: JyväsRiihi ry

Toteutusvaihe: Käynnissä

Rahoitusohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

Toteutusalue: Uurainen

Kustannusarvio: 20 000 €

Julkinen tuki: 85 %

Kuvaus:

Hankkeemme painopiste on maaseudun asukkaiden hyvinvointi, viihtyvyys, toimintamahdollisuuksien tarjoaminen ja samalla yhteisöllisyys ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Levitämme Martta-toimintaperiaatteita ja toimintatapoja kaikkien alueen asukkaiden tietoisuuteen ja tutustuttavaksi. Haluamme näin säilyttää yhdistyksemme perinteitä ja levittää erityisesti nuorten tietoisuuteen perinnetietoutta, joka ovat hyvin ajankohtaista tänäkin päivänä.

Aiomme myös elävöittää toiminnallamme kuntamme harrastetoimintaa kaikenikäisille.
Juhlavuoden toimintaan kuuluu mm. perinteen keruuta, perheiden ruokakurssi, tavaranhallinnan ja kierrättämisen kurssi, puutarhapäivät, toimintailtapäivä yläkouluikäisten nuorten kanssa keittiössä, vanhanajan äitienpäiväjuhla, vanhainkodin lettukestit, toripäivä, juhlavuoden näyttely, sienituntemuskurssi ja -retki, opintoretki, 100-vuotisjuhla ja käsityöilta.

Yhteystiedot:
http://uuraistenmartat.marttayhdistys.fi/