IV-opintomatkalla
Northern Ireland 2012

Kekseliäät kylät -Innovative village -hanke oli kansainvälinen yhteistyöhanke,jossa kehitettiin palveluita ja yhteistyötä Suomen, Pohjois-Irlannin ja Viron hankekylissä. Hankkeessa vertailtiin kolmen eri maan kylien kehittämistoimintaa ja haettiin yhteisiin ongelmiin uusia ja erilaisia ratkaisuja. 

ryhmäkuva.web
Innovative village -hankkeen arviointiseminaari Virossa syyskuussa 2014


Kekseliäitä, innovatiivisia kyliä tarvitaan kaikkialla Euroopassa. Julkisen talouden kiristyminenja maaseudun lähipalvelujen katoaminen ovatEuroopan laajuisia ilmiöitä. Vaikka Pohjois-Irlannin,Viron ja Suomen kylät ovat erilaisia, kylän muodostavat ennen kaikkea siellä asuvat ihmiset– siksi kylät ovat myös samanlaisia. 

Innovative village whole group
Hankkeen aloitusseminaari Pohjois-Irlannissa lokakuussa 2012


Kylien yhteisöllisyys syntyy toiminnasta. Tyypillistä toimintaa kaikissa hankkeen kylissä ovat vapaaehtoistyön avulla tarjottavat palvelut. Nämä palvelut ovat entistä tärkeämpiä, kun kuntakoko kasvaa ja julkiset palvelut karkaavat kauemmas. Myös uudenlaista maaseudun liiketoimintaa tarvitaan. Innovative Village -hanke tuki ja kannusti kyläläisiä kehittämään uusia palveluita ja toimintatapoja koko kyläyhteisön hyödyksi. Hanke antoi kyläyhteisöille työkaluja ja ideoita oman kylän kehittämiseen.

IV irlanti 2014-työpaja webHanna tell facts of forestry in Finland Idea workshop in Vesanka Innovative village service testing :) Konginkangas table Irish dancing lesson 2


  • Viisi partneria kolmessa maassa: Suomessa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Viisari ry ja JyväsRiihi ry, Virossa Tartumaa Arendusselts (TAS) ja Pohjois-Irlannissa Koillis-Irlannin North East Rural Devopment Partnership (NER)
  • hankkeen kesto syyskuu 2012 - lokakuu 2014
  • kokonaisbudjetti 380 054 €


innovative village group photo
Opintomatkalla Viisarin alueella toukokuussa 2014


Tutustu hankkeen tuloksiin:

Hankkeen matkaraportit

Pohjois-Irlanti 2012, 2014, Viro 2013, 2014


Hankkeen videot ja valokuvat

Opintomatka Viisarin alueelle: Innovative village Fair May 2014 -video
Opintomatka JyväsRiihen alueelle: Rural Development in Central Finland -video


Hankkeen loppujulkaisu

Innovative village -loppujulkaisu

Hankkeen loppuraportti

Innola kuva1
Opintomatkalla JyväsRiihen alueella syyskuussa 2013


Innovative village esiselvitys-hanke


Innovative Village -esiselvityshanke etsi kylien palvelujen kehittämisestä kiinnostuneita entisten kuntien keskuskyliä sivukylineen ja pieniä maaseutukuntia kylineen osallistumaan hankkeeseen. Lisäksi etsittiin sopivia kansainvälisiä hankekumppaneita.
IV-hanke, riskien pohdintaa
iv-työpaja LativassaHankkeen taustalla on sekä esiselvityshanke Pohjoisen Periferian EU-ohjelmassa että Leader-ohjelmassa. Leader-esiselvityksen hallinnoi JAMKin liiketoiminta ja palvelut -yksikkö ja rahoitti kaksi Leader-yhdistystä: Viisari ja JyväsRiihi.

iv Latvia


Matkaraportti Wales
Matkaraportti Latvia
Opinnäytetyö - Kylän palveluiden nykytilan ja kehitysideoiden kartoittaminen ja analysointi, Sauranen Katja
Hankkeen loppuraportti