JyväsRiihen ajankohtaista

JyväsRiihen Leader-rahoituksen tilannekatsaus

Tänä vuonna JyväsRiihen käsittelyyn on jätetty yhteensä 36 tukihakemusta. Hallitus on kokouksissaan käsitellyt kaikki hakemukset. Tukea on puollettu yhteensä 29 hakemukseen, yhteensä vajaat 363 000 euroa, eli kaikki tällä hetkellä käytettävissä olevat eurot. Kesän aikana meillä on uusien hakemusten osalta käsittelytauko. Tiedotamme alkusyksystä seuraavasta hakemusten käsittelystä.

Lue lisää


Haemme tiedottajaa ja kv-hankeneuvojaa

Keski-Suomen Leader-ryhmät hakevat kokopäiväistä tiedottajaa syyskuussa alkavaan kolmivuotiseen Sykettä 2-hankkeeseen. Lisäksi avoinna on kv-hankeneuvojan puolipäiväinen tehtävä. Sykettä 2-hankkeessa viestitään Manner-Suomen maaseutuohjelman toiminnasta, tuloksista ja kansainvälistymisen mahdollisuuksista Keski-Suomessa.

Lue lisää


Kansainvälistä verkostoitumista Belgiassa

Maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lut vah­ven­net­tu­na Ma­vin, Jy­väs­Rii­hen ja MMM:n edus­ta­jil­la ver­kos­toi­tui hel­mi­kuus­sa Brys­se­lis­sä toi­mi­viin kan­sain­vä­li­siin ja suo­ma­lai­siin toi­mi­joi­hin sekä Bel­gi­an Val­lo­ni­an maa­seu­tu­ver­kos­tos­sa toi­mi­viin kol­le­goi­hin.

Lue lisää


JyväsRiihen uutiskirje 2/2018 on ilmestynyt

Uutiskirjeestä pääset lukemaan mm. JyväsRiihen uudesta hallituksesta ja jäsenmaksuista. Lisäksi uutiskirjeestä löytyy mielenkiintoinen yritystarina Puukabinetista sekä muistutuksia ajankohtaisista tapahtumista, kuten Kampsu-teemahankkeen hanketreffeistä.

Lue lisää


JyväsRiihen yleiskokouksessa valittiin hallitus

JyväsRiihen yleiskokous valitsi maaliskuun lopulla yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen vuodelle 2018. Lisäksi yleiskokous hyväksyi yhdistyksen vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018.

Lue lisää


Kampsu-hankkeen tuloksia hanketreffeillä

Tervetuloa kuulemaan teemahankkeen tuloksia, ideoimaan uutta ja verkostoitumaan!

Lue lisää


JyväsRiihen yleiskokous

Tervetuloa yhdistyksen yleiskokoukseen keskiviikkona 28.3.2018

Lue lisää


Vatanen haastaa yrittäjät ja yhdistykset lähettämään videoterveiset

Näyttelijä Jussi Vatanen haastaa yrittäjät ja yhdistykset, jotka ovat saaneet maaseuturahastosta rahoitusta lähettämään Vataselle videotervehdyksen sosiaalisessa mediassa. Valtakunnallinen kampanja nostaa esiin maaseuturahaston merkitystä.

Lue lisää


Sinustako JyväsRiihen hallitusjäsen?

Maaliskuun lopussa valitaan JyväsRiihen hallitus vuodelle 2018. Tänä vuonna haemme erovuoroisten tilalle edustajia mm. Jyväskylästä, Uuraisilta ja Muuramesta.

Lue lisää


JyväsRiihen tilaisuudet keväällä 2018

JyväsRiihen kevät sisältää useita mielenkiintoisia tilaisuuksia, jotka on nyt koottu yhteen aukeamaan. Luvassa on mm. Keski-SuomiON GO-tilaisuus, yritystukiklinikoita ja työpaja grafiikka- ja kuvankäsittelyohjelma Canvasta. Tervetuloa!

Lue lisää


Seuraavat