JyväsRiihen ajankohtaista

JyväsRiihen Leader-rahoituksen tilannekatsaus

Tänä vuonna JyväsRiihen käsittelyyn on jätetty yhteensä 36 tukihakemusta. Hallitus on kokouksissaan käsitellyt kaikki hakemukset. Tukea on puollettu yhteensä 29 hakemukseen, yhteensä vajaat 363 000 euroa, eli kaikki tällä hetkellä käytettävissä olevat eurot. Kesän aikana meillä on uusien hakemusten osalta käsittelytauko. Tiedotamme alkusyksystä seuraavasta hakemusten käsittelystä.

JyväsRiihen Leader-tukea puollettiin seuraavasti (mukaanlukien teemahankkeet)
  • 5 yleishyödyllistä kehittämishanketta
  • 20 yleishyödyllistä investointihanketta
  • 5 yritysten investointihanketta
  • 1 yhteistyöhanke
  • 1 yritysryhmähanke, siirretty ELY-keskukseen.
Leader-rahoituksen kysyntä oli hurjaa, ja tänä vuonna tukieuroja oli jaossa hieman vähemmän kuin edellisvuosina. Harmitusta aiheutti myös se, että joulukuussa 2017 maa- ja metsätalousministeriön jakama lisärahoitus jäi alkuvuonna jakamatta, sillä ministeriön päätöksestä tehtiin valitus. Ministeriöstä arvioidaan, että lisärahoitus saadaan jakoon vasta vuoden 2019 alussa.  

Odotamme loppuvuodelle vielä hieman jaettavaa rahoitusta. Syksyllä ministeriö ja Maaseutuvirasto palauttavat jakoon päättyneistä hankkeistä käyttämättä jääneet varat. Niiden jakamisen aikataulusta ja uusien hankkeiden käsittelyaikataulusta tiedotamme erikseen kesän jälkeen. 

Hakemuksia voi toki valmistella kesän aikana. Hankkeen toteutuksen aikatauluja kannattaa kuitenkin suunnitella siten, että toimenpiteet alkavat vasta vuoden 2019 puolella.  Avustamme kesän jälkeen myös yritystukihakemusten valmistelussa. Tarvittaessa tukihakemukset voi tehdä suoraan Ely-keskukseen, jossa yritystukien valintajaksot päättyvät 30.6. ja 31.8.

Palaa otsikoihin