JyväsRiihen ajankohtaista

Lisää Leader-rahaa JyväsRiihen jaettavaksi

Valtakunnallisesti 24 parhaiten työssään menestynyttä Leader-ryhmää saa lisärahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä. Lisäkehyksen jaossa arvioitiin ensimmäistä kertaa näin laajasti paikallisten Leder-ryhmien toiminnan vaikuttavuutta, laatua ja strategian mukaisen hanketoiminnan editymistä. Suurin kiitos ohjelman toteuttamisesta kuuluu JyväsRiihen alueen aktiivisille toimijoille.

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi Leadertukiin lisäkehystä 7,379 miljoonaa euroa. JyväsRiihen lisärahoitus on tästä 180 000 euroa.   Lisäkehystä myönnettiin 24:lle Leader-ryhmälle.  Pienin myönnetty lisäkehys oli 52 500 e ja suurin 672 000 e.  Lisäkehystä haki 46 Leader-ryhmää yhteensä 25,52 miljoonaa euron edestä.  Keski-Suomen Leader-ryhmistä myös Maaseutukehitys sai lisäpotin alueensa rahoittamiseen.

Lisäkehystä saivat ne Leader-ryhmät, jotka ovat yhdessä sovittujen kriteerien ja käytössä olevien tietojen perusteella tässä vaiheessa ohjelmakautta onnistuneet parhaiten paikallisen kehittämisstrategian toteuttamisessa. Lisäkehyspotti jaettiin hakemusten perusteella niille Leader-ryhmille, joilla työ on edistynyt hyvin, laatu on parantunut ja vaikuttavuus on hyvä.

Suurin kiitos ohjelman toteuttamisesta kuuluu JyväsRiihen alueen aktiivisille toimijoille. Joka vuosi alueeltamme löytyy uusia innokkaita yhdistyksiä ja yrityksia, jotka haluavat Leader-tuen avulla kehittää maaseudun elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä.  Yritystukea on JyväsRiihen kautta saanut lähes 80 yritystä. Hanketukea on myönnetty JyväsRiihen toiminta-aikana 106:lle yhdistykselle tai muulle hanketoimijalle. Uuraisten, Laukaan, Muuramen ja Jyväskylän maaseutu-alueilla on kunnostettu tai rakennettu yli 80:n kokoontumistilan, lähiliikunta- tai virkistysaluetta yleishyödylliseen käyttöön.  

Paikallisten strategioiden edistymisen ja Leader-ryhmän toiminnan laadun parantumisen lisäksi vaikuttavuutta arvioitiin muun muassa sillä, miten paljon hankkeissa tehdään talkootyötä. Tarkastelussa oli myös, kuinka tehokkaasti Leader-ryhmän käytössä olevat rahat ovat liikkuneet hankkeiden toteuttajille, ja mikä oli uusien hankehakijoiden osuus. Hallinnollista tehokkuutta mitattiin tukihakemusten käsittelyajoilla ja rahoitushakemusten lisäselvityspyyntöjen määrällä.

Leader-ryhmien työhön on rahoituskaudella 2014–2020 varattu 300 miljoonaa euroa EU:n, valtion ja kuntien varoja. Ne sisältyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Rahoituksen vipuvaikutus on paikallisella tasolla paljon suurempi, sillä ryhmät hankkivat rahoitusta myös rakennerahastoista ja muista EU:n ja kansallisista lähteistä. Julkisen rahoituksen lisäksi hankkeisiin käytetään merkittävä määrä yksityistä rahaa.  

Maa- ja metsätalousministeriö on jakanut kullekin Leader-ryhmälle suuntaa antavan rahoituskehyksen kaudelle 2014–2020. 27 miljoonaa euroa jätettiin jaettavaksi kahdesti ohjelmakauden aikana parhaiten edistyville ryhmille. Toisen kerran edistymistä tarkastellaan ja lisärahaa myönnetään parin vuoden päästä.

Lue lisää:  Paikallinen-aktiivisuus-vaikuttaa-paikkakunnan-tulevaisuuteen
Lisätietoa 
Laura Jänis, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 02951 62090
Leena Anttila, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 02951 62240Palaa otsikoihin