Rahoituksen haku

JyväsRiihi myöntää harkinnanvaraista Leader-rahoitusta alueensa pienyrityksille, yhdistyksille, järjestöille tai muille rekisteröidyille toimijoille.  Hakemusvalmisteluun saa maksutonta neuvontaa ja ohjausta sopimuksen mukaan.

Yritykset ja yritysryhmät voivat hakea tukea investointeihin, kehittämiseen, toiminnan käynnistämiseen tai laajentamiseen. Tukea voidaan myöntää myös yleisempään elinkeinoelämän kehittämiseen.

Yhteisöt ja yhdistykset puolestaan voivat saada hanketukea yleishyödyllisiin investointeihin, toiminnan kehittämiseen tai esimerkiksi toimijoiden kouluttamiseen. Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai koko seutukunnan alueella, useamman toimintaryhmän alueilla (ns. alueiden välisinä hankkeina) tai kansainvälisesti.

JyväsRiihen Leader-rahoitus on osa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa ja se perustuu Yritteliäät kylät 2020                 -strategiaan.  Leader-rahoitus on julkista rahoitusta, joka tulee EU:n maaseuturahastosta, valtiolta ja toiminta-alueen kunnilta.

Rahoitusehdot ja hakumenettely perustuvat Manner-Suomen maaseutuohjelmaan.