Vesuri-ryhmä ry:n hallitus

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut pu­heenjohtaja ja 8-15 varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan myös 8-15 varajäsentä.  

Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edustavat tasapuolisesti aluetta, siellä toimivia yksityisiä henkilöitä, erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä, yrityksiä ja julkisyhteisöjä.

Vesuri-ryhmä ry:n hallitus on muodostettu Maa- ja metsätalousministeriön ohjeistaman kolmikanta-periaatteen mukaisesti.
Tällä tarkoitetaan sitä, että
- 1/3 hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa (kuntaedustajat)
- 1/3 edustaa paikallisia yhdistyksiä (yhdistysedustajat)
- 1/3 muita maaseudun asukkaita (yksityiset maaseudun asukkaat)

Tällä varmistetaan LEADER-työn edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä uusien ihmisten mukaan saaminen paikalliseen kehittämistyöhön.

Hallituksen toimikausi on vuosi ja se alkaa vuosikokouksesta. Hallitusjäsenen yhtäjaksoinen enimmäisaika hallituksessa voi olla kor­keintaan kuusi vuotta.Vesuri-ryhmän hallitusjäseniä 31.5.2018 Multialla.

Hallitus 2018 Metsolan Pihapiiri