KYLPIEN -teemahanke

Leader VIISARI ry haki syksyllä 2015 alahankkeita kylien pienille investoinneille. Alahankkeet saivat sisältää kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamisen korjaus- ja kunnostustöitä.

Teemahaussa tukea saivat hakea yksityisoikeudelliset yhteisöt (rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat) yleishyödyllisiin toimenpiteisiin. Yleishyödyllisellä tarkoitetaan yhteisön käytössä olevaa aluetta, rakennusta tai rakennelmaa, jossa asukkaat kokoontuvat ja harrastavat.

Mikä on teemahanke?

Teemahankkeet on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman uusi tukimuoto. Hanketyyppi on tarkoitettu helpottamaan yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää ohjelman rahoitusta paikallisessa kehittämisessä ja edistämään Leader-ryhmän paikallisen strategian toteuttamista. Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Leader-ryhmä. Teemahanke koostuu joko investoinneista tai kehittämisestä. Hanketyyppinä teemahanke vastaa edellisen kauden koordinointihankkeita.

Teemahankkeeseen haetaan erillisellä haulla alahankkeita, joilla on rajattu toteutusaika. Alahankkeiden valinnalle on laadittu hakuohje, valintakriteerit ja menettelyohje, joilla varmistetaan hakijoiden tasavertainen ja puolueeton kohtelu.


Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on tarjota Leader-rahoituksella tarpeellista tukea yhteisöjen toiminnan kehittämiseen, monipuolistamiseen sekä tukea yhteisöjen ja asukkaiden aktiivisuutta ja parantaa elinoloja alueella. Erityisenä tavoitteena on lasten ja nuorten aktiivisuutta ja viihtyvyyttä tukevat toimenpiteet.

Paikallistasolla hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parantaa asumisviihtyvyyttä sekä tehostaa yhteisessä käytössä olevien kokoontumistilojen käyttöä. Investointien tuella lisätään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta.


Hakemusten käsittely

Alahankevalinnan teki Viisarin hallitus painotettuihin kriteereihin perustuen joulukuussa. Valinnan jälkeen Viisari teki kirjalliset sopimukset valittujen alahankkeiden toteuttajien kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen. Alahankkeiden virallisesta päätöksestä vastaa Keski-Suomen ELY-keskus.

Virallisen päätösvalmistelun aikana teemahankkeen vastuuhenkilöt ohjeistivat ja kouluttivat hankkeita kilpailutukseen, kirjanpitoon ja raportointiin liittyvistä asioista alkuvuodesta 2016. Viisarin hallituksen päätöksellä hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajat velvoitettiin osallistumaan koulutukseen.

Koulutuksen materiaali päivitettynä huhtikuussa 2016

Valituksi tulleet alahankkeet ja niiden sisällöt:

 • Elämäjärven Kyläseura ry / Pihtipudas; moottorikelkan ja ilmalämpöpumpun hankinta
 • Kyyjärven kunnan Hokkalan Kyläyhdistys ry / Kyyjärvi; juhlateltan ja grillausvälineiden hankinta, kodan ovien maalaus
 • Kyyjärven Mediamyllärit ry / Kyyjärvi; robottikameroiden ja muiden teknisten laitteiden hankinta
 • Muholan Jalkapallokerho / Kinnula; katsomon, varaston ja wc:n rakentaminen, ruohonleikkurin, äänentoistolaitteiden ja tarvikkeiden hankinta
 • Pajupuron Kylä- ja Nuorisoseura / Saarijärvi; äänentoistolaitteiden ja dataprojektorin hankinta
 • Pylkön Ääni / Saarijärvi; Kylttien, jouluvalojen, videotykin, valkokankaan ja raivausvälineiden hankinta, frisbeegolf-radan kunnostus
 • Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus / Saarijärvi; jalkapallokentän kunnostus, skeittirampin rakentaminen
 • Kivijärven Kivekkäät / Kivijärvi; toimitsijakopin rakentaminen
 • Kivijärven Saunakylän kyläyhdistys / Kivijärvi; sillan rakentaminen latureitille
 • Koiviston kyläyhdistys / Äänekoski; kylätalon katon maalaus ja varastotilan muuttaminen kokoustilaksi, tuolien päällystys
 • Kämärin kyläyhdistys / Kannonkoski; WC-tilojen rakentaminen kylätalolle
 • Niinilahden kyläyhdistys / Viitasaari; ulkoseinien, ikkunoiden ja oven vuorilistojen maalaus
 • Tarvaalan kyläyhdistys / Saarijärvi; laavun rakentaminen


Hankkeiden toteutus

Alahankkeiden toteutus on voinut alkaa sopimuksen allekirjoituksen jälkeen hakijan omalla riskillä. Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitustukipäätöstä odotellaan toukokuussa 2016. Alahankkeiden toteutuksesta vastaavat alahankkeiden hakijat tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisesti. Alahankkeiden tuki haetaan maksuun yhdessä sovittujen määräaikojen mukaisesti. Alahankkeet tulee olla toteutettuna 31.10.2017 mennessä.

Viisari hakee ja siirtää hankkeelle myönnettyä tukea alahankkeille toteutuneiden ja hyväksyttävien kustannusten mukaan yhteisesti sovitun aikataulun mukaan, viimeisen kerran toimenpiteiden toteutuksen päätyttyä. Hakija vastaa alahankkeen raportoinnista ja maksuhakemuksen toimittamisesta liitteineen myöhemmin ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.


Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan. Alahankkeiden ei ole mahdollista hakea ennakkoa.  Alahankkeiden tuki maksetaan hyväksyttäviä kustannuksia vastaan sen jälkeen, kun Maaseutuvirasto on suorittanut tuen maksun Viisarille. Tästä syystä hakijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten hankkeen aikaiset maksut saadaan hoidettua!


Hankkeiden maksatus

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.10.2017 mennessä. Loppumaksuhakemukset on toimitettava Viisarille 30.11.2017 mennessä. Saa toimittaa aiemminkin...

Loppumaksuhakemukseen tarvitaan:

 • maksuhakemuslomake 3318 (Word, pdf)
 • pääkirjanote, jossa näkyy tehdyt hankinnat vietynä kirjanpitoon
 • kopiot laskuista
 • kopiot maksuista eli tiliotteet tai pankkiohjelman kuitit
 • mahdolliset talkootyölistat, muistakaa allekirjoitukset!
 • 2 kpl seurantatietolomakkeita, nämä täytettiin hakuvaiheessa tavoitelukemilla, nyt täytetään lisäksi toteutuma (lomakenumerot 3306Lind ja 3306Dind). Eli säilytätte lomakkeella hakuvaiheessa arvioimanne määrälliset tavoitetasot ja lisäätte sinne toteumasarakkeeseen luvut, jotka ovat toteutuneet.
 • jos hanke on ollut rakentamista ja vaatinut jonkinlaisen luvan, ja luvassa on edellytetty loppukatselmusta, siitä tarvitaan pöytäkirja
 • jos hanke on ollut rakentamista, palovakuutustodistus mukaan

Alahankkeiden loppumaksun yhteydessä täytettävät seurantatietolomakkeet:

Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset

Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset