Keski-Suomen maaseutu

Viisarin uutiskirje 1/2016

Viisari Leader logo ylätunniste


Uusi nimi uunista ulos: Leader VIISARI ry

Sääntömuutoksen myötä yhdistyksen virallinen nimi muuttui. Toiminta pysyy samana, jaamme rahaa kuten ennenkin. Myös uudet jäsenet toivotamme lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme! Jos et vielä ole jäsen, liittyä voit täällä.

 


Päätöksiä putkahtelee

Leader-rahoitettujen yritys- ja hanketukien päätöksentekoon on päästy Keski-Suomen ELY-keskuksessa. ELY-keskus viranomaisena tekee kaikkiin Viisarin puoltamiin hankkeisiin virallisen rahoitustukipäätöksen. Se voi poiketa Viisarin hallituksen päätöksestä vain laillisuusperustein. Päätöksenteko alkoi paperisena, koska sähköinen päätöksenteko Hyrrä-tietojärjestelmässä on viivästynyt.


Yritystukien maksuhakemukset ovat alkaneet paperisella haulla. Hanketukien maksuhakemusten aikataulusta ei ole vielä arviota. Odotettavissa on maksuhakemusten ruuhkautuminen. Maksujen odotusajat saattavat venyä useiden kuukausien pituisiksi.

 


Kasvun vuosi - vauhtia yritysrahoituksesta

MTK Keski-Suomi ja Keski-Suomen Yrittäjät haluavat edistää yritysten kasvua ja kehitystä sekä uskoa tulevaisuuteen. Uskomme koko maakunnan mahdollisuuksiin. Haluamme varmistaa, että yrittäjien valmiudet laajentaa toimintaansa, hakea kasvua ja kehittymistä erilaisilla rahoitusmahdollisuuksilla on turvattu.

Usko sinäkin ja tule mukaamme tiistaina 5.4.2016 klo 18 Kannonkosken Piispalaan!


Ohjelma


Ilmoittautumiset https://www.lyyti.in/Maaseuturahoitus_2016Kevätkokous (Huom! Muuttunut ajankohta)

Leader VIISARI ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Pihtiputaan kunnanvirastolla ti 10.5.2016 klo 18 (kahvitarjoilu klo 17.30). Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen § 11 kevätkokouksessa käsiteltäväksi määräämät asiat.

Kokousasiakirjat (esityslista, tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto) löytyvät Viisarin kotisivuilta osoitteesta www.keskisuomenmaaseutu.fi/viisari.

 

Tervetuloa kokoukseen! 

Leader VIISARI ry

Hallitus

 


Kalasta kahisevaa!

Sisä-Suomen kalatalousryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 2016. Sen toiminnan tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa toiminta-alueensa elinkeinokalataloutta ja matkailukalastusta. Kalatalousryhmän toiminta-alue kattaa Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakunnat sekä Kouvolan ja Iitin kunnat Kymenlaaksossa.


Kalatalousryhmä rahoittaa pieniä elinkeinokalatalouteen ja kalastusmatkailuun liittyviä hankkeita ja avustaa suurempienkin hankkeiden rahoituksen hakemisessa.


Kaikissa kalatalouden hankeasioissa kannattaa olla yhteydessä kalatalousaktivaattoriin Janne Ruokolaiseen, puh. 044 712 4209 tai e-mail janne.ruokolainen@paijanne-leader.fi. Hän pitää toimistoaan Päijänne-talolla Vääksyssä, mutta liikkuu tarvittaessa kaikkialla toiminta-alueella.

 

KalaLeaderin infotilaisuudet Viisarin alueella:

2.5.2016 Saarijärven Tarvaalassa Biotalousinstituutissa klo 18

3.5.2016 Viitasaaren kaupungintalolla valtuustosalissa klo 18

 

Seuraa kalatalousryhmän toimintaa facebookissa

Lisätiedot kalatalousryhmän sivuiltaViisarin Leader-rahoitus

Rahoituksen haku hanketukien puolella on alkanut vilkkaasti. Tähän mennessä on puollettu 22 tukihakemusta, joiden julkinen rahoitus on 1,2 miljoonaa euroa. Yritystukien osalta viriämistä on myös tapahtunut, tähän mennessä on puollettu 6 tukihakemusta, joiden julkinen rahoitus on 71 000 euroa. Näiden lisäksi on käynnistetty 13 alahanketta sisältävä KYLPIEN -teemahanke, jonka julkinen rahoitus on 84 500 euroa.


Viisarin julkinen rahoitus vuosille 2014 -2016 on 2,33 miljoonaa euroa ja tästä on sidottu 1,36 miljoonaa euroa. Vireillä olevien hakemusten julkinen rahoitus on 440 000 euroa. Tänä vuonna rahoitusta on käytettävissä n. 970 000 euroa. Tästä yritystukiin sekä yritysryhmä- ja elinkeinollisiin yhteishankkeisiin on varattu vähintään 200 000 euroa. Näillä hankkeilla on jatkuva haku.


Yleishyödyllisten hankkeiden osalta käsittelytauko alkaa 29.4.2016, jonka jälkeen vireille tulleita hakemuksia käsitellään tauon jälkeen. Toisin sanoen, 29.4.2016 jälkeen saapuvat hakemukset menevät päätöksentekoon vasta syksyllä 2016. Käsittelytauon päättymisestä päätetään tarkemmin kesän jälkeen, samalla päätetään mahdollisista tukiprosenttien muutoksista.


Nettisivuiltamme osoitteesta www.keskisuomenmaaseutu.fi/viisari/hankerahoitus löytyy ohjeita hankkeiden suunnitteluun, hankkeiden valintakriteerit sekä Viisarin hallituksen tähän mennessä tekemät linjaukset hanke- ja yritystukiin.


Viisarin hallitus on puoltanut kokouksissaan seuraavien hankkeiden rahoitusta:

  • Viitasaaren kaupunki, Graniittia rantaan: yleishyödyllinen investointihanke, toteutusaika 1.3.-30.9.2016. Hankkeen tavoitteena on hyödyntää Viitasaarelle ominaista rakennusmateriaalia - kiveä - taajaman viihtyisyyden parantamiseen ja tyhjillään olevan Torinrannan alueen kesantokäyttöön, jota ihmiset pääsevät yhdessä suunnittelemaan.
  • SSYP Kehitys Oy, Klapitoiminnan kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa: yhteistyötoimenpide, toteutusaika 1.2.2016 – 31.1.2017. Pohjoisessa Keski-Suomessa on enemmän metsäbioenergiaa saatavilla kuin mitä sitä hyödynnetään. Hankkeen tavoitteena onkin selvittää, miten pohjoisen Keski-Suomen runsasta pilkevarantoa voidaan hyödyntää nykyistä paremmin lisäämällä yritysten välistä yhteistyötä ja sitä kautta yhteistä markkinapotentiaalia Suomen kasvukeskuksiin ja Euroopan markkinoille.
  • Artranta ry, Karstula, Muotoilumaailma: yhteistyötoimenpide, toteutusaika on 15.7.2015 – 14.7.2018. Hankkeen tavoitteena on kehittää Artranta residenssi monialaiseksi muotoilu- ja arkkitehtuuritoimijaksi. Hankkeen pyrkimyksenä on arkipäiväistää Facebookmuotoiluosaamisen ja luovuuden läsnäolo alueen yrityksissä. Tavoitteena on rakentaa sellainen toimintamalli, missä residenssin muotoilijavieraat, muut muotoilun asiantuntijat ja eri tapahtumat tuovat alueen yrityksiin herätteitä ajatella asioita uudella tavalla.
  • Tuulensuun Taidesäätiö, Viitasaari, Tuulensuun veistospuiston saavutettavuuden lisääminen: yleishyödyllinen kehittämis- ja investointihanke, toteutusaika on 1.5.2016 -30.4.2018. Veistospuiston kohentaminen ja varustaminen avoimeksi yleisökohteeksi seuraavin toimin: kunnostetaan puiston polut myös liikuntaesteisten kuljettavaksi, raivataan ja siistitään maasto, rakennetaan rantaan laavu levähdyspaikaksi, kunnostetaan pihalla oleva riihi alueen infopisteeksi, rakennetaan laituri ja puucee, uudistetaan alueen opasteet. Lisäksi päivitetään kotisivut Veistospuiston osalta, järjestetään yleisöesityksiä veistospuistosta, järjestetään ’Veistospuisto tutuksi lapsille’ - työpajoja, tuotetaan lehtijuttusarja veistospuistosta.
  • Koskenkylän pienviljelijä yhdistys ry, Saarijärvi, Päivä Onnenlaaksossa: yleishyödyllinen kehittämishanke, toteutusaika on 1.3.2016 -31.10.2017. Hankkeen tarkoituksena on järjestää kahtena kesänä Päivä Onnenlaaksossa -tapahtuma Saarijärven Koskenkylällä ja Lehtolassa. Hankkeen taustalla on alueen asukkaiden yhteinen innostus esitellä maaseutukylien toimintaa, Facebookjoten päivän aikana nämä kaksi elävää kylää avaavat ovensa vierailijoille. Hanke nostaa maaseudun ja maaseutuasumisen profiilia yleisellä tasolla, lisää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta sekä antaa realistista ja ajankohtaista tietoa maaseudusta. Ensimmäinen päivä järjestetään 9.7.2016.
  • Muhola-Seura ry, Kinnula, Muholan kylätaloon tehtävät saneeraustyöt, juhlateltta ja kalustonhankinta: yleishyödyllinen investointihanke, toteutusaika on 4.4.2016 -31.10.2017. Hankkeen rakentamisen toimenpiteitä ovat varastorakennuksen rakentaminen kylätalon pihaan, kylätalon lattioiden hionta ja lakkaus sekä ilmalämpöpumpun hankinta. Kone- ja laitehankinnat muodostuvat juhlateltan, 15 pöytäryhmän, yleiskoneen ja kahvinkeittimen hankinnasta.
  • Viitasaaren Ampujat ry, Viitasaari, Ilmolahden ampumaradan kehittäminen: yleishyödyllinen investointihanke, toteutusaika on 1.4.2016 -30.11.2018. Hankkeessa rakennetaan Ilmolahden ampumaradalle uusi 300/150m kiväärirata ampumakatoksineen ja suojavalleineen ja parannetaan olemassa olevan haulikkoradan melusuojausta valleilla. Hankkeen tavoitteena on ammuntamahdollisuuksien laajentaminen ja lajiratatarjonnan monipuolistaminen sekä turvallisien harjoittelupaikkojen lisääminen.

 


Taiteen Wirtapiiri-  luovan yhteisön sähköä!


Luovuus kuuluu kaikille. Se on myös yksi hyvinvointimme perusta. Taiteen Wirtapiiri- hankkeen tavoitteena on paikallisidentiteetin vahvistaminen luovuuden keinoin, yhdessä. Näin syntyy  uusia mahdollisuuksia tarkastella sekä vaikuttaa omaan ympäristöön ja sen viihtyvyystekijöihin. Tarkoitus on myös rohkaista ja vahvistaa ihmisiä ihmisiä synnyttämään omia luovia toimintamalleja. Pohjoiseen Keski- Suomeen toteutetaan useita ympäristö- ja  tilataideteoksia sekä uudenlaisia viihtyvyysympäristöjä, jotka voivat toimia pienten kuntien käyntikortteina. Omaan asuin- ja toimintaympäristöön sijoitetut ja yhdessä toteutetut teokset lisäävät myös alueen ihmisten sosiaalista- ja henkistä hyvinvointia.


Toiminta on pyörähtänyt jo käyntiin Kinnulassa, missä nk Puikkoparlamentin jäsenet ovat suunnitelleet neulahuovuttamalla toteutettavaa Tarinapuuta Kinnulan uuteen päiväkotiin. Kinnulassa on tavoitteena tuoda esille pehmeiden materiaalien asemaa luovassa toiminnassa. Heinäkuussa järjestettävien  Kinnulapäivien yhteydessä  toteutuvassa Taiteiden yössä kuntalaiset pääsevät osallistumaan Tarinapuun viimeistelyyn.


Toiminta etenee keväällä kohti Viitasaareen torin rantaa, missä se yhdistyy Viitasaaren kaupungin Graniittia Rantaan- hankkeeseen. Näiden kahden toiminnan tuloksena toteutetaan rantaan uudenlainen viihtyvyysympäristö, jota kuntalaiset itse pääsevät suunnittelemaan. Graniittisista kivikappaleista, nupukivistä ja laatoista muodostuu rantaan kohtaamispaikkoja -  kaupunkilaisten ja matkailijoiden yhteinen olohuone.


Taiteen Wirtapiiri- yhteisötaidehanke on kolmevuotinen Viisarin rahoittama hanke, jota hallinnoi Kehittämisyhtiö Witas Oy. Toiminta-alueena ovat Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Projektipäälliköksi valittiin tammikuussa viitasaarelainen kuvanveistäjä- yhteisötaiteilija Jaana Bombin.


Miina odottaa traktorikyytiä omalle laidunmaalleen. Miina syntyi v. 2013 yhteisötaidetyöpajassa Saarijärven Tarvaalassa. Tänä päivänä Miina nökottää Tarvaalan kampuksella. Kuva: Jaana BombinHyrrä pyörii keikkuen

Rahoitustukihakemukset tehdään sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa www.mavi.fi/hyrra. Sivustolla on oivallisia ohjeita niin Katso-tunnisteiden hakemiseen kuin itse Hyrrän pyörittämiseen. Kannattaa tutustua!


Katso -tunnusten tekeminen on osoittautunut muutamilla hakijoilla monimutkaiseksi, kun sekä pääkäyttäjän että muiden hakemusvalmisteluun osallistuvien allekirjoittajien tai Hyrrä -roolien alitunnisteet ja valtuutukset pitäisi saada kuntoon. Verottajan tarjoamalla Katso-palvelulla on oma puhelintuki, johon kannattaa ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä. www.vero.fi/katso , puh. 020 697 040.

 


Tuensaajan viestintäohjeet

Hyvä viestintä on onnistuneen hankkeen edellytys. Tiedota hankkeen toiminnasta ja EU:n rahoitusosuudesta hankkeessa tarkoituksenmukaisella tavalla.


Tarkemmat ohjeet, viestinnässä käytettävät logot ja julistepohjat löytyvät osoitteesta https://www.maaseutu.fi/fi/hakijalle/tuensaajan_viestintaohjeet/Sivut/default.aspx

 


Vinkkejä yhdistyksille

Keski-Suomen maaseutu –portaaliin on luotu sivu Vinkkejä yhdistyksille. Sivustolle on kasattu erilaista perustietoa yhdistysten avuksi sekä erilaisia oppaita mm. kylätalojen kunnostukseen, yhdistyksen varainhankintaan ja tiedottamiseen. Sivu löytyy osoitteesta www.keskisuomenmaaseutu.fi/vink.

 


Sykettä viestintään

Keski-Suomen Leader-ryhmien yhteinen Sykettä-viestintähanke on käynnistynyt. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa viestintää rahoitusmahdollisuuksista, vahvistaa yhteistyöverkostoja ja tuoda esiin hyviä käytäntöjä. Sykettä sykkii positiivista pöhinää koko maakuntaan!


Projektipäällikkö Jenni Tiaisen tavoitat puh. 044 988 2154 tai e-mail jenni.tiainen@jyvasriihi.fi.

www.keskisuomenmaaseutu.fi

www.facebook.com/keskisuomenmaaseutuWANTED: kotiseuturakkaudella varustettuja oikeita immeisiä!

family-clipart

Haluatko sinäkin mukaan iloiseen joukkoomme? Sehän onnistuu näppärästi, voit liittyä mukaan toimintaan tästä. Vinkkaa myös kaverille jäsenyydestä sekä tästä Uutiskirjeestä, jonka voi tilata täältä.


Immeisille emme lähetä laskua perässä, mutta yritykset ja yhdistykset saavat 50 euron maksulapun.

 


Onko sinulla asiaa mielessä tai kielen päällä?

Ota yhteyttä meihin esimerkiksi palautelomakkeen kautta, pirrauta tai nakkaa meitä sähköpostilla.

 

Apo arja-leena.peiponen@saarijarvi.fi

Mari mari.puro@saarijarvi.fi

Anna anna.mikkonen@saarijarvi.fi

 

Viisarin uutiskirje jo vuodesta 2009! Aiemmin runoiltuja pääset lukemaan täällä.