Viisarin ajankohtaista

Alta löydät Viisarin viimeisimmät tiedotteet ja uutiset.

Viisari toteuttaa myös itse hankkeita. Useimmat näistä ovat teemahankkeita, jotka kätkevät alleen useampia eri toimijoiden omia hankkeita. Lue lisää hankkeista sivun vasemmalta palstalta.

Viisari toimittaa omaa uutiskirjettään, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa. Uutiskirjeisiin pääset tutustumaan sivun vasemmalta palstalta.

Viisarin uutiskirjeen voit tilata itsellesi tämän lomakkeen kautta. Vinkkaa myös kaverille!


Viimeisimmät uutiset ja tiedotteet

Vuoden maisemateko 2016 -tunnustus Saarijärven Koskenkylä-Lehtolaan

Koskenkylän-Lehtolan kyläläiset Saarijärvellä Keski-Suomessa ovat viiden vuoden ajan kunnostaneet Iso-Löytänän ja Saarijärven vesireitin välistä aluetta. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus myönsi kyläläisille Vuoden maisemateko -tunnustuksen pitkäjänteisestä ja monipuolisesta kulttuurimaiseman hoidosta.

Toimenpiteet ovat kattaneet mm. rakennuskunnostuksia, raivauksia, kosteikonhoitoa sekä laidunnusta ja ne on toteutettu talkoilla, maanomistajien omalla työllä sekä luonnonhoitotuilla.

”Hoitotyö on ollut suunnitelmallista, ja siinä on hyödynnetty hyvin myös käytettävissä olevia tukimuotoja ja talkoiden voimaa – yksittäisten maanomistajien ja viljelijöiden panosta unohtamatta. Myös hoidon jatkuvuus on suunniteltu hyvin”, kiittelee kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.

Kyläläisten aktiivisuuden ansiosta Koskenkylän-Lehtolan näkymät ovat avautuneet, linnusto ja muu luontolajisto monipuolistuneet, yleinen viihtyisyys ja virkistysmahdollisuudet parantuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt. Maisematyöt ovat lisänneet alueen kulttuuriperintö- ja maisema-arvoja.

 

Tunnustus kulttuurimaiseman hoidosta

Vuoden maisemateko valittiin nyt toisen kerran. Kilpailuun tuli lähes 50 ehdotusta, joista valittiin 13 alueellista maisematekoa. Näistä alueellisista voittajista valittiin valtakunnallinen Vuoden 2016 maisemateko.

Vuoden maisemateko -kilpailulla Maa- ja kotitalousnaiset haluaa nostaa esiin kulttuurimaisemasta huolehtivien yksittäisten henkilöiden, yhdistysten, talkoolaisten ja muiden toimijoiden tärkeää työtä. Maaseudun kulttuurimaisemien säilyminen vaatii pitkäjänteistä hoitoa ja yhteistä sitoutumista asiaan. Kilpailulla halutaan muistuttaa, että hoidettu maisema lisää alueen vetovoimaisuutta, vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa ihmisten viihtyisyyttä.

 

 


Palaa otsikoihin