Vesuri-ryhmän materiaalit


Viestintämateriaalit:

Vesuri-ryhmän esite

Vesuri-ryhmän esittelyvideo

10 faktaa yritysrahoituksesta

Hanketoteuttajan viestintäohjeet


Vesuri-ryhmän v. 2007-2013 rahoittamien hankkeiden tulokset-lehti

Julkaisussa on esitelty kaikki yleishyödyllistä hanketukea saaneet hankkeet sekä lueteltu yritystukea saaneet yritykset.

Ohjelmakauden tulokset on koottu kuntakohtaisesti.

sähköinen versio

Painettua versiota saa toimistolta.