Tuen hakeminen

Miten hankerahoitusta haetaan?

Mitä hakijalta vaaditaan?

Hakija vastaa hankkeesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hakijalla on siksi oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä osaaminen hankkeen toteuttamiseen.

Jos tuen saaja ei itse toteuta hanketta, vastaava osaaminen on oltava hankkeen toteuttajalla. Hakijalla tulee olla mahdollisuus seurata hanketta ja puuttua sen toteuttamiseen silloinkin, kun toteutus on sopimusjärjestelyin siirretty hakijaorganisaation ulkopuolelle.

Hankkeen valmistelu

Hankkeen valmistelu lähtee aina tarpeesta. Tarve voi olla toimintojen kehittämistä, toimijoiden aktivointia, yhteisen tilan kunnostamista ja / tai uusien asioiden oppimista.

Maaseudun hankkeiden valmistelu kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä oman alueen Leader-ryhmään tai ELY-keskukseen.

Hankesuunnitelma, hakukaavakkeet ja liitteet

Hankesuunnitelma on hankkeen tärkeimpiä asiakirjoja, joten sen laatimiseen kannattaa paneutua huolella. Hankesuunnitelmassa esitetään muun muassa lähtötilanne hankkeelle, hankkeen toimenpiteet ja ne tavoitteet, joihin toimenpiteillä pyritään.

Hyväksyttyä hankesuunnitelmaa tulee noudattaa. Käytännössä asiat eivät kuitenkaan aina etene, kuten etukäteen on suunniteltu. Hankkeen aikana hankesuunnitelmaan voi tehdä muutoksia, mutta ne on perusteltava ja hyväksytettävä rahoittajalla. Mikäli hankkeella on ohjausryhmä, tulee sen käsitellä muutoshakemus.

Hankesuunnitelma on määrämuotoinen, Hyrrä-järjestelmä ohjaa hakemuksen täyttämistä.

Jos hanke toteutetaan useamman kuin yhden ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän alueella, hakemus on toimitettava sille ELY-keskukselle tai Leader-ryhmälle, jonka toimialueella hanke on tarkoitus pääosin toteuttaa.

Ohjeet rakennushankkeita suunnitteleville löydät täältä

Hyrrä-verkkopalvelu

Hankerahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa. Hyrrä-järjestelmän käyttöä varten on oltava Katso-tunniste.

Hakemukseen liitetään tarvittavat liitelomakkeet pdf-muodossa. Hyrrän käytön oppaat ja kirjautumislinkin löydät Maaseutuviraston Hyrrä-sivuilta.

Maaseutuviraston sivuilla on videoklippejä Hyrrästä, videot löytyvät täältä.

Lue lisää Hyrrä-asioinnista