Tuen hakeminen

Miten yritysrahoitusta haetaan?

Yritysrahoitusta haetaan Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Hakemusta tehdessä tulee ottaa huomioon useita seikkoja, jotka on lueteltu alempana. Yrityksen perustamistukea hakiessa liiketoimintasuunnitelma pitää olla myös kunnossa ennen hakemuksen jättämistä Hyrrään.

Hyrrä-verkkopalvelu

Yritysrahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa. Hyrrä-järjestelmän käyttöä varten yrityksellä ja yhdistyksellä on oltava Katso-tunniste.

Hakemukseen liitetään tarvittavat liitelomakkeet pdf-muodossa. Hyrrän käytön oppaat ja kirjautumislinkin löydät Maaseutuviraston Hyrrä-sivuilta.

Lue lisää Hyrrä-asioinnista

Hakemus

Yritysrahoitushakemukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

 • Hakijan tiedot
 • Investoinnin tai kehittämisen toimenpiteet
 • Toimenpiteen merkitys yritystoiminnalle
 • Tavoitteet
 • Kustannusarvio kululajeittain
 • Rahoitussuunnitelma
 • Haettavan tuen määrä ja yksityisen rahoituksen osuus
 • Selvitys hintatason selvittämisesta ja pyydetyt tarjoukset

Hakemuksen lisäksi tarvitaan myös seuraavat liitteet:

Liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen.

Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta
 • hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne
 • yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä
 • suunnitellut perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi
 • suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu
 • suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista
 • tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot
Lisätietoa liiketoimintasuunnitelman tekemisestä