Tuen maksatus

Yritystukien maksatus

Yleisohjeet

Yritystuen maksua haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. 

Lue huolella ELY-keskuksen tekemä päätös ja sen rahoitusehdot. Saat ohjeita tai apua maksuhakemuksen laatimiseen Leader-ryhmästä. Tutustu etukäteen myösELY-keskuksen maksuohjeeseen.

Muista nämä:
 • Toimita kopio rahoituspäätöksestä ja ohjeista yrityksesi kirjanpidosta vastaavalle henkilölle
 • Pidä projektikohtaista kirjanpitoa, jotta hankkeeseen liittyvät kulut voi helposti todentaa kirjanpidosta
 • Avustus maksetaan jälkikäteen

Maksua voi hakea kustannuksiin, jotka...

 • on hyväksytty tukipäätöksessä (päätöksessä on mukana hyväksytty kustannuserittely)
 • ovat syntyneet hakemuksen vireilletulon jälkeen, tukipäätöksessä hyväksytyllä toteutusajalla
 • ovat tuensaajalle osoitettuja ja tuensaajan maksamia (osamaksulla maksaessa tukea voi hakea vasta, kun kaikki maksuerät on maksettu, ja omistusoikeus on siirtynyt tuensaajalle)
 • on kirjattu tuensaajan kirjanpitoon

Maksuerät ja määräaika

Maksua voi hakea kerran tai enintään neljässä erässä (perustamistuki enintään kolmessa ja kokeilutuki enintään kahdessa erässä), ellei rahoituspäätökseen ole muuta kirjattu. 

Loppumaksun hakemiselle on määräaika, investoinneissa pääsääntöisesti 4 kk toteutusajan päättymisestä. Tarkista määräajat päätöksestä. 

Toteutukseen voi myös hakea perustellusta syystä jatkoaikaa ennen määräajan umpeutumista.

Miten maksua haetaan?

Paperipäätöksen saaneet yritykset voivat hakea maksua lomakkeella 3315.   

Muista nämä:

Investoinnit (rakentaminen, kalusto- tai laitehankinnat)

Kirjaa hakemuslomakkeeseen tiivis kuvaus hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Tarvittaessa myös liitteisiin voi lisätä erillisen raportin, joka sisältää kuvia toteutusvaiheesta ja rakentamishankkeen lopputuloksista.

Liitteet:

 • Kirjanpidosta maksujaksoa koskeva pääkirjan ote, jossa näkyvät hankkeeseen liittyvien maksujen kirjaukset (kirjaa kulut mieluiten omalle kustannuspaikalle)
 • Kopiot yritykselle osoitetuista, maksetuista laskuista ja niihin mahdollisesti liittyvät sopimukset, lähetyslistat tai vastaavat
 • Pyydetyt ja saadut tarjoukset yli 2500 € hankinnoista, jos niitä ei ole toimitettu hakuvaiheessa.   Kustannusten kohtuullisuuden selvittämisessä apuna voi myös käyttää hintavertailulomaketta
 • Tiliotteet tai verkkopankkitulosteet, joista näkyy yrityksen maksamat hankkeeseen liittyvät kulut
 • Yritystuen seurantatiedot lomakkeella 3305ind, muista allekirjoitus! 
 • Jos kyseessä rakentamishanke, johon on saatu rakennuslupa:  Rakennuslupapäätöksen mukaisten katselmusten pöytäkirjat

Perustamis- tai kokeilutuki

Hakemukseen on liitettävä tiivis kuvaus (tai tarpeen mukaan erillinen raportti) tukipäätöksellä hyväksyttyjen, liiketoimintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksuhakemuksen ajalta.

Liitteet: 

 • Tukipäätöksessä yksilöidyt toimenpiteiden toteutumisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat
 • Alustava tuloslaskelma ja tase yrityksen perustamisen ja maksuhakemuksen laatimisen väliseltä ajalta (jos perustamistuki on myönnetty toimivalle yritykselle uuteen liiketoimintaan, alustava tuloslaskelma ja tase on laadittava tai vastaavat tiedot ilmoitettava yksinomaan uuden yritystoiminnan osalta)

Hakemusten toimittaminen

Hakemukset toimitetaan...

 • sähköisesti (allekirjoitetut hakemukset ja skannatut, pdf-muodossa tallennetut liitteet) ELY-keskukseen osoitteeseen: kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi  
 • tai paperisena postitse: Keski-Suomen ELY-keskus, Yritystukimaksatukset,  PL 250, 40100 Jyväskylä tai suoraan ELY:n kirjaamoon käyntiosoitteeseen Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä