Juttuarkisto

Green Care -esiselvityshanke päätökseen

MSL:n Green Care -esiselvityshankkeen päätösseminaari pidettiin Jyväskylän Könkkölässä 14.11.13. Paikalla oli yli 30 kuulijaa monelta eri alalta, mm. kehittäjiä, yrittäjiä ja opettajia. Esiselvityshankkeesta selvisi, että Green Care -termi ja viitekehys on vielä tuntematon monelle ja ala kaipaa koulutusta sekä palvelun tuottajille että sen ostajille.

GreenCare KeskiSuomi web
Green Care -seminaari pidettiin Känkkölässä, johon kaavaillaan GreenCare-toimintaa nuorten työpajojen muodossa.
Esiselvityshankkeessa haastateltiin 29 yrittäjää, joilla on GreenCare (GC) -tyyppistä toimintaa sekä 14 sosiaalitoimen jotavassa asemassa olevaa viranhaltijaa.

GreenCare Honkonen web
Petri Honkonen MSL:stä.
Yrittäjät näkivät Green Caren mahdollisuutena ja olivat kiinnostuneita kehittämään toimintaa jatkossa. Yrittäjät olivat jo nyt hyvin verkostoituneita keskenään. Maaseutumaisuus oli kaikkien yrittäjien mielestä olennainen osa GC-toimintaa.

Miltei kaikissa kunnissa oli jo ostettu GC-palveluja, vaikka termiä ei tunnettu. Useimmiten oli ostettu eläinavusteisia palveluja. GC nähtiin mahdollisuutena ennen kaikkea kuntouttavassa työtoiminnassa, vammaistyössä, vanhusten hoivassa ja työllistämisen piirissä olevassa nuorisotyössä.

Palvelun oston edellytyksenä kunnat pitivät palvelun tarjoajan ammatillista pätevyyttä ja
GreenCare Vehmasto web
Elina Vehmasto MTT:sta kertoi Green Caren vaikuttavuudesta.
kokemusta, lain ja säädösten toteutumista, selkeää palvelukuvausta sekä osoitusta vaikuttavuudesta ja lisäarvosta, mitä palvelu tuottaa.

Seminaari pidettiin Könkkölässä, jonne on tavoitteena rakentaa GC-toimintaympäristö, jossa olisi
  • työttömille työkokeilupaikkoja
  • kuntouttavan työtoiminnan paikka
  • oppimisympäristö
  • kouluille ja päiväkodeille tekemällä oppii -ympäristö
  • kaupungin henkilöstön virkistäytymisympäristö.
Alustavan suunnitelman mukaan ensimmäiset työkokeilupajat pääsisivät käyntiin jo keväällä 2014, jolloin nuoret pääsisivät kunnostamaan tiloja.

Palaa otsikoihin