Juttuarkisto

Leader-ryhmien kehittämisstrategiat maa- ja metsätalousministeriöön

Keski-Suomen Leader-ryhmien kehittämisstrategiat ovat lähteneet maa- ja metsätalousministeriölle kesäkuun puolivälissä. Strategiaan on koottu Leader-ryhmien aktiivisten kyläyhdistysten, yrittäjien, kuntien ja monien muiden toimijoiden ideoita ja kehittämisideoita uudelle ohjelmakaudelle.

Maaseudun kehittämisohjelma uudistuu tulevalla EU:n ohjelmakaudella 2014–2020.  Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti maaliskuussa 2013 haun maaseudun paikallisiksi toimintaryhmiksi ja kalatalousryhmiksi.  Leader -toimintaryhmät ovat paikallisia kehittämisyhdistyksiä, jotka rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Strategialla haetaan julkista rahoitusta EU:n maaseuturahastosta ja valtiolta, mikäli myös toiminta-alueen kunnat sitoutuvat toiminnan rahoittamiseen vuosina 2014-2020.  Julkisen rahoituksen lisäksi strategian toteuttamiseen tarvitaan 35% yksityistä rahoitusta alueen yrityksiltä ja yhdistyksiltä.


Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessa vaiheessa Leader-ryhmä laatii  kehittämisstrategian, josta selviää täyttääkö ryhmä Leader-ryhmille ja strategialle   Maa- ja metsätalousministeriön valintaryhmä käsittelee hakemukset ja antaa hakemuksesta palautetta Leader-ryhmille syksyllä 2013.


Virallinen, toisen vaiheen haku käynnistyy arvion mukaan marras-joulukuussa, kun EU:n komission ja Suomen välinen kumppanuussopimus on toimitettu eri rahastojen asiakirjojen kanssa komission käsittelyyn.  Kaksivaiheisen haun tavoitteena on parantaa entisestään strategioiden laatua sekä toimijoiden välistä vuoropuhelua.


Strategia ohjaa ensisijaisesti  Leader-ryhmien maaseutualueen yrityshankkeiden sekä asukaslähtöisten, kylien yhteistoimintaa edistävien hankkeiden valintaa vuosina 2014-2020. Toiminnallaan ja rahoituksellaan Leader-ryhmät edistävät sekä yrittäjien että asukkaiden toimintamahdollisuuksia ja osaamista maaseutu-alueilla ja lisäävät maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. 


Keski-Suomen Leader-ryhmien strategiat ovat nähtävissä ryhmien sivuilla:


JyväsRiihi ry

Maaseudun kehittämisyhdistys VIISARI ry (strategia luettavissa vkolla 26)

Maaseutukehitys ry

Vesuri-ryhmä ry


Palaa otsikoihin