Juttuarkisto

29.1.2014

Yritysten Leader-rahoitusta vielä haettavissa

Yritystukiin myönnettävää rahoitusta palautuu Keski-Suomeen. Saadun ennakkotiedon mukaan eniten rahoitusta on palautumassa Vesuri-ryhmän ja JyväsRiihen toiminta-alueille. Palautuva rahoitus koostuu kauden 2007-2013 päättyneiden hankkeiden käyttämättä jääneestä rahoituksesta. Ensisijaisesti rahoitusta voi hakea maaseutualueilla toimivien yritysten kalusto- tai laitehankintoihin yrityksen toiminnan tai palveluiden laadun kehittämiseen, laajentamiseen tai suuntaamiseen uusille markkinoille. Tukea on haettava 31.3.2014 mennessä oman alueen Leader-ryhmältä. Tuettavat hankinnat on tehtävä ja maksettava vuoden 2014 aikana.

Tuen saamisen edellytykset

Tukea voidaan myöntää maatilalla maatalouden ohella harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan sekä muille maaseudulla sijaitseville, alle kymmenen henkeä työllistäville yrityksille, jolla on alle kahden miljoonan euron vuosiliikevaihto. 

Tuen myöntäminen edellyttää, että yritys sijaitsee ja yrittäjä asuu maaseutumaisella alueella. Tuen saaja voi olla luonnollinen henkilö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai osakeyhtiö. Yleensä edellytetään, että yhtiön pääasiallinen tarkoitus on kyseisen elinkeinon harjoittaminen ja että yhtiön omistajat itse työhön osallistuen harjoittavat tuettavaa elinkeinotoimintaa.


 Olennaista on että hakuvaiheessa 

  • hakemus sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet
  • yrityksellä on selkeä lista hankinnoista ja hyvät perustelut, miten ne hyödyttävät yrityksen toiminnan laajentamista
  • hankintojen hintataso on selvitetty ja se on mahdollisimman realistinen
  • yrityksellä on kunnossa oma rahoitusosuus (65-80% kokonaiskustannuksista) ja
  • tiedossa mahdollisesti tarvittava välirahoitus (pankkilainasta kirjallinen lupaus)

Tukea haetaan oman alueen Leader-ryhmästä.  Hankintoja ei saa tehdä ennen kuin tukea koskeva hakemus on toimitettu Leader-ryhmälle.   Tuettavat hankinnat on tehtävä vuoden 2014 aikana. Lisätietoa: www.keskisuomenmaaseutu.fi/rahoituksen_haku/yritysrahoitus/tuen_hakeminen


Yritystukien hakuaika päättyy 31.3.2014 ja yritystukihakemukset käsitellään oman toiminta-alueen Leader-ryhmässä. ELY-keskus tekee hakemuksiin viranomaispäätökset kesäkuun loppuun mennessä.


Ennen hakemuksen jättämistä ota yhteyttä oman alueesi Leader-ryhmään. 

  • JyväsRiihi ry: Lahja Mehto puh: 040 743 2114,  lahja.mehto(at)jyvasriihi.fi
  • Vesuri-ryhmä ry: Raisa Saarilahti-Kulju puh: 050-324 1144, toimisto(at)vesuri-ryhma.fi
  • Maaseutukehitys ry: Anja Kauppinen, puh: 040 538 9180, anja.kauppinen(at)hankasalmi.fi
  • Viisari ry: Arja-Leena Peiponen, puh: 040 502 6173, arja-leena.peiponen(at)saarijarvi.fi

Palaa otsikoihin