Keski-Suomen ELY-keskus


Keski-Suomen ELY-keskus rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 kautta maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen uudistumista, ympäristönsuojelua sekä hyvinvoinnin edistämistä maaseudulla.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 strategisina painopisteinä ovat: biotalouden edistäminen, maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja työllisyyden parantaminen kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista sekä maaseudun elinvoiman ja elämänlaadun lisääminen vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteutetaan hanke- ja yritystukien osalta alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien kautta.

Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman "Sykettä Suomen sydämestä" 2014 – 2020 neljä painopistettä ovat:

  • Uudistuva yrittäjyys
  • Monimuotoinen maaseutuasuminen
  • Metsistä on moneksi
  • Potkua maatalousyrittämiseen.

Lisäksi alueen kehittämiseen liittyvät oleellisesti lähitalouden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä nuorten saaminen maaseudun voimavaraksi.

Keski-Suomen maaseudun kehittämisstrategiassa ja alueellisessa kehittämissuunnitelmassa määritellyt painopisteet antavat suuntaviivat rahoituksen kohdentamiselle.


Hakeminen, valintajaksot ja valintaperusteet

Tukien hakeminen tapahtuu sähköisesti Hyrrä –palvelussa (www.mavi.fi/hyrra). Kirjautumiseen tarvitaan Katso –tunniste, jonka käytöstä löytyy lisätietoa osoitteesta www.yritys.tunnistus.fi. ELY-keskus neuvoo asiakkaita tukien hakemisessa.

Hanke- ja yritystukia voi hakea jatkuvasti, mutta tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Kun valintajakso päättyy, tukikelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset pisteytetään ja laitetaan paremmuusjärjestykseen; parhaat hankkeet rahoitetaan.

Valintaperusteet

Hankkeiden valinnassa noudatetaan avointa valintamenettelyä ja valinnassa on käytössä valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintaperusteet. Hankkeiden tulee toteuttaa Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteita.


Lisätietoja:

Alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma

  • Maaseutuasiantuntija Veli Koski, p. 0295 024 563
  • Maaseutuyksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen, p.0295 024 577

Hanketuet

  • Maaseutuasiantuntija Veli Koski, p. 0295 024 563
  • Rahoitusasiantuntija Risto Janhunen p. 029 024 549

Yritystuet

  • Yritysasiantuntija Panu Kässi, p. 0295 024 567
  • Yritysasiantuntija Risto Piesala, p. 295 024 585

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lue lisää Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseudun kehittäminen -sivuilta