Hakemuksen käsittely

Hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen valmistelu LEADER-ryhmälle

 • Päävastuullinen on hakija sidosryhmineen, LEADER-ryhmällä avustava rooli.

 • Tutustu valmisteluvaiheessa Leader-ryhmän strategiaan ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma-asiakirjaan.
 • Hakija jättää LEADER-ryhmälle osoitetun rahoitushakemuksen HYRRÄ-järjestelmään tarvittavine liitteineen.
 • LEADER-ryhmän työntekijät valmistelevat hakemuksen hallituksen käsittelyä varten.
 • Neuvottelut sidosryhmien ja tarvittaessa asiantuntijoiden kanssa, joilta voidaan tarvittaessa pyytää myös kirjallinen lausunto hallituskäsittelyä varten.

Hallituksen käsittely

 • Hallituksen jäsenet toimivat oman toimialueensa asiantuntijana.  Tarvittaessa kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Käsittelyyn osallistuvilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. 

 • Hallituksen varsinaiset jäsenet osallistuvat päätöksentekoon. Ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja Leader-ryhmän henkilöstöllä on hallituksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänivaltaa.

 • Leader-ryhmän hallitus esittää ELY-keskukselle hanketta rahoitettavaksi tai rahoittamatta jätettäväksi. Päätös tehdään enemmistöpäätäksenä.

 • Rahoituspäätökset tehdään Leader-ryhmän strategian painopisteiden ja valintakriteerien perusteella. Valintakriteerit löytyvät ryhmien nettisivuilta. Päätöksenteossa noudatetaan yhdistyslain säädöksiä hallituksen jäsenten ja yhdistyksen työntekijöiden jääviydestä.

Varsinainen rahoituspäätös

 • ELY-keskus tekee viranomaispäätöksen LEADER-ryhmän esityksen pohjalta.
 • Päätös toimitetaan hakijalle ja tiedoksi LEADER-ryhmälle.

Hakemuksen valmistelu ELY -keskukselle

 • Vastuu hakemuksen valmistelusta hakijalla. Ota yhteyttä ELY-keskuksen maaseuturahoituksen asiantuntijoihin.

 • Tutustu valmisteluvaiheessa alueelliseen maaseutuohjelmaan ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma-asiakirjaan.

 • Hakemus ja tarvittavat liitteet tallennetaan HYRRÄ-järjestelmään.

 • ELY-keskus käsittelee ja pistetyttää hakemuksen ja tekee päätöksen rahoituksen myöntämisestä.