Hanketoteuttajan viestintäohjeita

Tiedottaminen


Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia (yrityshankkeet rajallisesti) sen jälkeen, kun hanke on saanut virallisen rahoituspäätöksen.

Yleiset tiedotusperiaatteet pätevät myös hankeviestinnässä. Toteutus on kuitenkin räätälöitävä kullekin hankkeelle sopivaksi. Eri hankkeiden kohderyhmät ovat erilaiset, samoin käytettävissä oleva budjetti.

Hankkeen tiedottaminen on kaksitasoista, sisäistä ja ulkoista. Sisäinen tiedottaminen on hankkeesta kertomista niille, joita hanke koskee ja jotka voivat saada hankkeesta jotain hyötyä. Sisäisen tiedottamisen tavoitteena on saada asianosaiset mukaan hanketta toteuttamaan. Hanke ei saa jäädä salaiseksi sisäpiirin puuhasteluksi.

Ulkoista tiedottamista on hankkeesta kertominen ulkopuolisille, esimerkiksi tiedotusvälineiden välityksellä. Sen tavoitteena on kertoa muillekin, mitä uutta ja omaperäistä hankkeessa on keksitty ja kuinka sen avulla parannetaan elämisen mahdollisuuksia.

Tiedottamisen avulla:
 • Tehdään hanketta tunnetuksi
 • Helpotetaan hankkeen toteuttamista
 • Aktivoidaan hankkeen toteuttamisessa mukana olevia
 • Välitetään tietoa hankkeen etenemisestä rahoittajille
 • Välitetään tietoa henkilöille, jotka voivat saada hyötyä hankkeesta
 • Informoidaan suurta yleisöä ja lisätään näin tietoa sekä omasta hankkeesta että hanketoiminnast yleensä
 • Estetään väärinkäsityksiä
 • Kerrotaan muutoksista, etenemisestä, tapahtumista
 • Luodaan suhteita
 • Annetaan mahdollisuus vaikuttaa hankkeeseen sen eri vaiheissa (palaute)

Miten hanke saa julkisuutta?


Tiedotusvälineet eivät välttämättä löydä hanketta, jollei siitä kerrota toimittajille. Siksi kannattaa joko soittaa toimituksiin ja kertoa hankkeesta tai tulevasta tilaisuudesta tai kutsua toimittajia kylään. Toinen vaihtoehto on kirjoittaa asiasta valmis tiedote ja lähettää se tiedotusvälineille sähköpostitse.

Tiedottamisen suunnittelu:
 •  Mitä haluamme sanoa? - Sanoma
 • Kenelle? - Kohderyhmä
 • Miten? - Keinot/välineet
 • Mitä vaikutuksia saamme aikaan? – Tulos
 • Mitä maksaa? – Budjetti
 • Kuka/ketkä tekevät? – Tekijät
 • Milloin on h-hetki? – Aikataulu
 • Mitä tiedottamisen jälkeen? – Seuranta

Muista mainita rahoittaja ja lisätä logot

Tiedota hankkeen toiminnasta ja EU:n rahoitusosuudesta hankkeessa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tiedotettaessa hankkeesta on mainittava, että hanke on saanut maaseutuohjelman Leader-rahoitusta. Tiedotuksessa kannattaa myös mainita rahoittavan Leader-yhdistyksen nimi, esimerkiksi "Hanke x on saanut rahoitusta maaseutuohjelmasta Leader (Leader-ryhmän nimi) kautta.

Tiedotusmateriaalissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: "Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin".

lippu_ja_tunnuslause


Jos hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmältä, tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa.

Logo Leader pieniSaat logot  Maaseutu.fi-kuvapan​kista

Lisäksi voit halutessasi käyttää ohjelmakaudelle 2014–2020 suunniteltua graafista ilmettä ja "maaseutu2020" -logoa, jonka löydät myös kuvapankista.

maaseutu2020_cmyk_oranssi_nk
Tiedotusmateriaali tarkoittaa esimerkiksi nettisivuja, esitteitä, PR-materiaalia, lehti-ilmoituksia ja kaikkea muuta vastaavaa materiaalia. 

​Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus.