Vieraskynä-blogi

Blogissa vieraskynää käyttävät maaseudun kehittäjät ympäri Keski-Suomea. Blogiteksteissä pohditaan mm. maaseudun kehittämistä, yritysrahoituksen hyödyntämistä ja ennen kaikkea nostetaan esille maaseudun kehittäjien moninaista työtä. 
Tervetuloa mukaan kirjoittajaksi!

Vetovoimaa ja kasvua maaseudusta

Keski-Suomi on maakunta, joka elää parhaillaan nousun aikaa. Yritysten liikevaihto ja osaavan työvoiman kysyntä on lisääntynyt, ja vientikin on alkanut vetää.

Maakunnan vahvuuksina ovat vahva metsä- ja metalliteollisuus, joita täydentää vetovoimainen ja kehittyvä digitalous unohtamatta maaseudun mahdollisuuksia yrittämiseen. Yhteen hiilen puhaltaminen ja suunnitelmallinen toiminta alkaa näkyä ja tuottaa tulosta ympäri maakuntaa.

Tuloksellinen toiminta edellyttää suunnitelmallisuutta ja rohkeita visioita, oli sitten kysymys kaupunkikeskusten tai maaseudun kehittämisestä. Keski-Suomen maaseutuohjelman visiossa maaseudun halutaan olevan yrittäjyyteen kannustava, inhimillinen toiminta- ja asuinympäristö, jossa osaamista ja voimavaroja hyödynnetään tehokkaasti monenlaisten toimeentulovaihtoehtojen perustana. Keski-Suomen alueellisen kehittämissuunnitelman, ”Sykettä Suomen sydämestä 2014-2020”, painopisteinä ovat uudistuva yrittäjyys, monimuotoinen maaseutuasuminen, metsien monipuolinen käyttö ja maatalousyrittämisen vahvistaminen. Meillä katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen ja uskotaan maaseudun mahdollisuuksiin antaa työtä ja elinvoimaa maakunnalle ja maakuntalaisille. Suunnitelmien toimeenpano vaatii luottamusta yrittämiseen ja yrittäjyyteen sekä sopivassa määrin kannustamista ja kannusteita.

Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto ovat mukana toteuttamassa ja tukemassa ohjelmaa ja visioita. Käytettävissä on moninaisia palvelukokonaisuuksia yrittäjien ja yritysten toiminnan kehittämiseksi ja kasvun tukemiseksi, osaavaa työvoimaa unohtamatta. Keski-Suomessa keskeisessä roolissa on EU:n maaseuturahasto, jossa ohjelmakauden yritystukiin on varattu noin 24 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä maaseudulla toimiville yrityksille (pois lukien Jyväskylän keskusta-alue) on myönnetty rahoitusta 2,1 miljoonaa euroa, kokonaisinvestointien arvon ollessa yli 8 miljoonaa euroa.

Ohjelmakokonaisuuteen liittyvät oleellisesti paikallisesti painottuvat kehittämistoimet, joita ovat lähitalouden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä nuorten saaminen maaseudun voimavaraksi. Paikallisten hankkeiden tukemisessa Leader -ryhmillä on merkittävä rooli. Ohjelmakauden rahoitusta on käytettävissä vuoden 2020 loppuun, mikä mahdollistaa vielä lukuisten hankkeiden rahoituksen jäljellä olevalla tuella.

Keski-Suomella on hyvät edellytykset olla Suomen paras maaseudun kehittäjä, jossa yrittäjillä ja yrityksillä on hyvä toimia ja ihmisten hyvä elää. Menestyminen edellyttää kuitenkin eri toimijoiden halua tehdä yhteistyötä ja edistää elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ympäri maakuntaa. Käytetään kaikki mahdollisuudet hyväksi ja tehdään Keski-Suomesta yhdessä vetovoimainen kasvun maakunta.

Pasi Patrikainen

Ylijohtaja

Keski-Suomen ELY-keskus

 


Palaa otsikoihin