Millaisia vaikutuksia hanketoiminnalla on ollut?

Kaksi Leader-lippua

Keskisuomalaisten yrittäjien ja yhdistystoimijoiden ajatuksia maaseuturahoituksesta ja Leader-toiminnasta. Uusia mah­dol­li­suuk­sia yhdistyksille ”Huomattiin, että pienestäkin yhdistyksestä on hankkeen läpivientiin. Yhdistys pystyy hankkeiden avulla mahdollistamaan asioita kylälle. Yhdistystä arvostetaan ja uskalletaan ottaa jatkossa isojakin hankkeita hoidettavaksi, ei pelota.” ”Yhteisöllisyys on lisääntynyt merkittävästi. Hankkeen toteutus on buustannut, piristänyt ja lisännyt toimintaa. On tiivistänyt yhteisöä, kun ollut yhteinen tavoite, […]