JyväsRiihi logo

Rahoitettavien hankkeiden valinta

Hakija vastaa rahoitushakemuksen tietojen toimittamisesta annetussa määräajassa. Hakemusten tulee sisältää tarpeelliset tiedot hankkeen tavoitteista ja arvion syntyvistä tuloksista, toimenpiteistä ja tarvittavista resursseista, aikataulusta ja toiminnan jatkuvuudesta. JyväsRiihen työntekijät antavat ohjausta hakemusvalmistelussa tarpeen mukaan ja valmistelevat rahoitushakemukset hallituskäsittelyyn.

JyväsRiihen hallitus valitsee kokouksissaan rahoitettavat hankkeet ja yritystuet Jyvällä – JyväsRiihen kehittämisstrategian painopisteiden ja valintakriteerien perusteella. Rahoitettavien hankkeiden ja yritystoimien valinnassa noudatetaan puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategian mukaista ohjelmallisuutta. Laillisuustarkastuksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus, joka tekee hakemuksiin viranomaispäätökset.

Rahoitettavien hankkeiden osalta JyväsRiihen hallitus on tehnyt rahoituslinjauksia muun muassa tukiprosenteista ja rahoituksen suuntaamisesta. Hankkeen sopivuus arvioidaan toimitetun hakemuksen ja hankesuunnitelman perusteella.

JyväsRiihen valintakriteerit rahoituskaudella 2023-2027 päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

 

Hae sivuilta