JyväsRiihi logo
JyväsRiihen strategian kansikuva

Nyt ollaan Jyvällä! – JyväsRiihen uusi strategia vuosille 2023–2027

JyväsRiihen uusi paikallinen kehittämisstrategia on nimeltään Jyvällä. Meillä ollaankin hyvin jyvällä: alueen ihmiset ovat osaavia ja yhteisöt eteenpäin tähtääviä. Alueella on hyvät edellytykset maaseudun älykkäiden ja kestävien ratkaisujen kehittämiseen. Uusi strategia kattaa vuodet 2023–2027.

Jyvällä-strategian tavoitteena on, että vuonna 2027 JyväsRiihen toiminta-alueella ihmiset voivat hyvin ja osallisuuden tunne on vahva. Kylät toimivat älykkäästi, ilmastoviisaasti ja tulevaisuutta ennakoiden. Alue on elinvoimainen, eteenpäin katsova ja kehittyvä. Yritykset toimivat vastuullisesti, työllistäen ja uudistuen. Alueella on innostunut ilmapiiri sekä rohkeutta ja kekseliäisyyttä uusiin kokeiluihin. Yhdessä tekemisen kulttuuri on vahva ja kansainvälisyydestä on saatu oppia omalle alueelle. Kaikessa toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys.

Jyvällä-strategian kolme painopistettä ovat älykkäät yhteisöt ja ilmastoviisaat teot, hyvinvoivat kylät sekä kehittyvätJyvällä-strategia elinkeinot.

Älykkäät yhteisöt ja ilmastoviisaat teot -painopisteellä edistetään kekseliäitä ratkaisuja, kuten lähipalveluiden turvaamista sekä kylien turvallisuus- ja muutosvalmiutta. Painopisteellä edistetään myös ympäristö- ja ilmastotekoja sekä digitaalisuutta. Hyvinvoivat kylät painopiste keskittyy nuorten osallisuuteen, vapaa-aikaan ja kulttuuriin sekä kansainvälisyyteen. Kehittyvät elinkeinot painopisteellä tuetaan yritysten kasvua ja kehittymistä sekä yritysvastuullisuutta. Painopisteellä tuetaan myös yritysten osaamista ja uudistumista mm. digitaalisuuden, kansainvälistymisen ja yhteistyön suhteen.

Strategian läpileikkaava teema on kestävät tulevaisuusteot. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa hankkeissa tulee huomioida toimenpiteiden jatkuvuus ja toiminnan vaikutukset fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön myös rahoituskauden jälkeen.

Strategiassa painotetaan toimijoiden välistä yhteistyötä, jolla kehitetään kestävää aluekehittämisen verkostoa. JyväsRiihen rahoituksella toteutettavat hankkeet eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai ilmastolle.

Jyvällä koottiin alueen ihmisiä kuunnellen!

Jyvällä-strategiaa valmisteltiin vuodesta 2019 alkaen osallistamalla laajasti sidosryhmiä ja alueen toimijoita. Strategiassa kuvatut alueen tarpeet, tulevaisuuden näkymät, painopisteet ja tavoitteet pohjautuvat monipuolisesti kerättyihin alueen toimijoiden näkemyksiin. Strategian valmisteluun osallistui kaiken kaikkiaan yli 2200 ihmistä: alueen asukkaita, yrittäjiä, vapaa-ajanasukkaita ja nuoria. Kuulimme myös eri organisaatioiden, kuten kuntien, yhteisöjen, yrittäjäjärjestöjen, kehittäjäorganisaatioiden ja oppilaitosten tarpeita ja näkemyksiä.

JyväsRiihen hallitus hyväksyi strategian kokouksessaan 15.6.2022 ja se lähetettiin Maa- ja metsätalousministeriöön hyväksyttäväksi 22.6.2022.

Suuret kiitokset kaikille ideoinnissa mukana olleille!

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta