Leader Viisari -logo

Hankerahoitus

Hankerahoituksen avulla voidaan parantaa kylän palveluita ja viihtyisyyttä, kehittää yrittäjien yhteistyötä tai vaikka kunnostaa kokoontumis-, luonto- ja harrastuskohteita. Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa näitä ja monia muita ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja elämänlaatua.

 

omenoita

Kuka hankerahoitusta voi hakea?

Rahoitusta voi hakea

  • yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esim. kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat tai muut yleishyödylliset yhdistykset
  • julkiset toimijat, esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset

 

Hakija vastaa hankkeesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hakijalla on siksi oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä osaaminen hankkeen toteuttamiseen.

Mihin hankerahoitusta voi hakea?

Saadun rahoituksen avulla tulee tehdä sellaista kehittämistyötä, joka ilman tukea ei olisi mahdollista.

Jotta hankerahoitusta voidaan myöntää, tulee hankkeen

  • edistää Viisarin kehittämisstrategian toteutumista
  • toteutua sen tavoitteisiin nähden kokonaistaloudellisesti
  • tulosten olla yleisesti hyödynnettävissä

 

Tukea ei voida myöntää toimenpiteeseen, joka on aloitettu ennen hankkeen vireilletuloa.

Hae sivuilta