Leader Viisari -logo

Miten hankerahoitusta haetaan?

Hankerahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa. Hyrrä-järjestelmän käyttöä varten yhdistyksen pitää ottaa Ruokaviraston asiointipalvelut käyttöön Suomi.fi-palvelussa.

Tärkeimmät Hyrrä-vinkit

 • Ota yhteyttä Viisariin ennen hakemuksen tekemistä. Hanketta kannattaa suunnitella ja ohjeisiin perehtyä ennen Hyrrään kirjautumista.
 • Käytä oikeaa selainta. Hyrrä-palvelu toimii parhaiten Google Chrome- ja Mozilla Firefox -selainten uusimmilla versioilla. Muista, että ajan tasalla oleva Hyrrä-ohjeistus löytyy Ruokaviraston sivulta.
 • Tyhjennä välimuisti ja käytä selaimen Yksityinen selaus -toimintoa. Kirjaudu vasta sitten Hyrrään. Ohje välimuistin tyhjentämiseen.
 • Tutustu Suomi.fi -valtuutukseen. Varmista, että Hyrrä-palvelu on otettu palvelussa käyttöön ja hakemuksen tekijälle on myönnetty valtuutus.
 • Kiinnitä huomiota hakemuksen perustietoihin: mitä tukimuotoa haet, haetko tukea ELY-keskuksesta vai Leader-ryhmästä jne. Ensimmäisen välilehden valinnat Hyrrässä määräävät sitä, millaisia tietoja järjestelmä vaatii hakemukseen.

Hankkeen valmistelu

Älä tee asioita vaikeammiksi kuin ne ovat. Hankkeen tarkoituksena ei ole monimutkaistaa tilannetta vaan parantaa, selkeyttää ja yksinkertaistaa.

Lähde tarpeesta: miksi hanketta tarvitaan.

Keskity oleelliseen.

Rajaa! Koko maailmaa ei kannata yrittää pelastaa kerralla.

Ole realisti. Kustannusten ja saatavan hyödyn täytyy olla järkevässä suhteessa.

Etsi tietoa, tunnusta epävarmuutesi, kysele ja opi. Tyhmiä kysymyksiä ei ole.

Mieti kunnolla tavoitteet ja kuinka täytyy toimia, jotta tavoitteisiin päästään.

Mieti miten tuloksia mitataan.

Muista tiedottaa asianosaisille missä mennään.

Ota yhteyttä rahoittajaan ennen kuin jätät hankehakemuksen ja selvitä mm. tukiprosentit sekä hyväksyttävät kustannukset.

Muista, että hankesuunnittelu on oppimista ja uusien asioiden kokeilua.

Hyvät ideat eivät kypsy hetkessä.

Hankesuunnitelma

Huom! Tulevan rahoituskauden hankesuunnitelman sisällöstä ei ole vielä tarkempaa tietoa, nämä tiedot koskevat ennen vuotta 2023 tukipäätöksen saaneita hankkeita.

Hankesuunnitelma on hankkeen tärkeimpiä asiakirjoja, joten sen laatimiseen kannattaa paneutua huolella. Hankesuunnitelmassa esitetään muun muassa lähtötilanne hankkeelle, hankkeen toimenpiteet ja ne tavoitteet, joihin toimenpiteillä pyritään.

Hankesuunnitelma on määrämuotoinen, Hyrrä-järjestelmä ohjaa hakemuksen täyttämistä.

Kustannusarvio

Huom! Tulevan rahoituskauden kustannusmalleista ei ole vielä tarkempaa tietoa, nämä tiedot koskevat ennen vuotta 2023 tukipäätöksen saaneita hankkeita.

Hankkeen valmisteluvaiheessa on valittava hankkeen kustannusmalli. Laske hankkeen kustannusarvio todellisten kustannusten perusteella ja arvioi kustannusten kohtuullisuus hakemuksessasi. Eritelty kustannusarvio toimii pohjana hakemusvaiheessa kaikissa kustannusmalleissa.

Perinteinen kustannusmalli on todellisiin kustannuksiin perustuva kustannusmalli, jossa kaikki kulut todennetaan maksuissa kuiteilla.

Kehittämishankkeissa, jossa muodostuu hankevetäjän palkkakuluja, kustannusmalliksi voi valita myös prosenttiperusteisen kustannusmallin (flat rate), jossa palkkakulujen suhteessa voi budjetoida välillisiä yleiskuluja joko  24 % (sis. matkakustannukset + hallintokulut) tai 15% (sis. hankkeen hallintokulut). Välillisiä kustannuksia ei tarvitse todentaa maksuvaiheessa kuitein tai tosittein.
Kertakorvausmenettely (lump sum) on mahdollista kehittämis- tai investointihankkeissa, joissa julkinen tuki on enintään 100 000 euroa.  Mallin voi valita, jos hankkeessa on selkeä tavoite tai tavoitteita, jotka ovat helposti todennettavissa ja hanke toteutuu varmasti suunnitelman mukaisesti.  Kertakorvausmallissa et voi hakea muutosta toteutettavaan hankkeeseen. Voit hakea ainoastaan jatkoa hankkeen toteuttamisaikaan perustelluista syistä. Tuki maksetaan, kun tavoite on saavutettu ja toimenpide on tehty. Kun haet maksua, esitä saavutettu tulos. Kuitteja ei tarvitse toimittaa.

Hakemuksen vireilletulo

Huom! Tulevan rahoituskauden vireilletulosta ei ole vielä tarkempaa tietoa, nämä tiedot koskevat ennen vuotta 2023 tukipäätöksen saaneita hankkeita.

Rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä vasta, kun hakemus on tullut vireille. Vireilletulotarkastuksen tekee hakemuksen käsittelijä Hyrrässä, ja siitä tulee tieto hakijan sähköpostiin. Jos hakemuksessa on riittävät tiedot, hanke voidaan ottaa vireille ja sitä myötä käsittelyyn. Hyrrässä pitää olla tallennettuna seuraavat tiedot ennen vireilletuloa:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide
 • kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • hankesuunnitelma
 • investointia haettaessa investointisuunnitelma

Hae sivuilta