Leader Viisari -logo

Hanketukien valintakriteerit ja linjaukset

Hankkeiden valinnassa käytettävät valintakriteerit perustuvat Viisarin kehittämisstrategiaan. Valintakriteerien tarkoituksena on asettaa toimet järjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin ne edistävät Viisarin strategian tavoitteiden saavuttamista, ovat laadukkaita ja sopivat paikalliseen kehittämistyöhön.

mustikoita

Hanketukien valintakriteerit

Valintakriteereissä on sekä pakollisia että ohjaavia kriteereitä. Viisari valmistelee parhaillaan valintakriteereitä 2023 alkavalle rahoituskaudelle. Valintakriteerit lisätään tänne siinä vaiheessa, kun ne ovat valmistuneet ja hyväksytty.

Yleishyödyllinen investointihanke

 

Hallituksen linjaukset

Viisarin hallitus tekee omia linjauksiaan hankerahoituksesta (mukaan lukien tukiprosentit). Linjaukset ovat vielä kesken, mutta tulevat löytymään tältä sivulta valmistuttuaan.

Tehdyt linjaukset yleishyödyllisiin investointihankkeisiin

  • maksimituki 50%
  • maksimikustannukset ensimmäisellä hakujaksolla 50.000 euroa

 

Hae sivuilta