Leader Viisari -logo

Kuka voi hakea yritystukea?

Yritysrahoitus on harkinnanvaraista tukea. Tuen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan, kannattavaan toimintaan ja että tuella on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Tukea ei myönnetä, jos alalla ja paikkakunnalla on kilpailua, vaikka hakevalla yrityksellä olisikin edellytyksiä menestyä kilpailussa. Kilpailutilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

kotitoimisto, tietokone, kahvia

Rahoitusta voi hakea

  • pääsääntöisesti alle 5 henkilötyövuotta työllistävä yritys, yritysmuodosta riippumatta
  • yritys, jonka liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. euroa
  • käynnistämiseen tarkoitetut yritystuet ovat haettavissa myös henkilönä (ei tarvitse vielä olla yritystä)

Rahoitettavan yrityksen

  • tulee sijaita tukikelpoisella alueella
  • toiminta on niin vakaalla pohjalla, että sillä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
  • määräysvalta on tukikelpoisilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään

Hae sivuilta