Leader Viisari -logo

Miten yritysrahoitusta haetaan?

Yritysrahoitusta haetaan Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Hakemukseen tarvitaan monenlaisia tietoja hakijasta ja hankinnasta sekä yrityksen tilannetta kuvaavia liitteitä.

Hyrrä-järjestelmän käyttöä varten yrityksellä ja yhdistyksellä on oltava Katso-tunniste. Katso-järjestelmässä otetaan käyttöön Ruokaviraston asiointipalvelut.

Hakemukseen liitetään tarvittavat liitelomakkeet pdf-muodossa. Hyrrän käytön oppaat ja kirjautumislinkin löydät Ruokaviraston Hyrrä-sivuilta.

Tärkeimmät Hyrrä-vinkit

 • Ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Viisariin ennen hakemuksen tekemistä. Hanketta kannattaa suunnitella ja ohjeisiin perehtyä ennen Hyrrään kirjautumista.
 • Käytä oikeaa selainta. Hyrrä-palvelu toimii parhaiten Google Chrome- ja Mozilla Firefox -selainten uusimmilla versioilla. Muista, että ajan tasalla oleva Hyrrä-ohjeistus löytyy Ruokaviraston sivulta.
 • Tyhjennä välimuisti ja käytä selaimen Yksityinen selaus -toimintoa. Kirjaudu vasta sitten Hyrrään. Ohje välimuistin tyhjentämiseen.
 • Tutustu Suomi.fi -valtuutukseen. Varmista, että Hyrrä-palvelu on otettu palvelussa käyttöön ja hakemuksen tekijälle on myönnetty valtuutus.
 • Kiinnitä huomiota hakemuksen perustietoihin: mitä tukimuotoa haet, haetko tukea ELY-keskuksesta vai Leader-ryhmästä jne. Ensimmäisen välilehden valinnat Hyrrässä määräävät sitä, millaisia tietoja järjestelmä vaatii hakemukseen.

Hakemuksessa tarvittavat tiedot

Huom! Tulevan rahoituskauden hakemuksella tarvittavista tiedoista ei ole vielä täsmällistä tietoa, nämä tiedot koskevat ennen vuotta 2023 tukipäätöksen saaneita hankkeita. Eri tukimuodoissa tarpeet ovat erilaisia.

Yritysrahoitushakemukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

 • Hakijan tiedot
 • Investoinnin tai kehittämisen toimenpiteet
 • Toimenpiteen merkitys yritystoiminnalle
 • Tavoitteet
 • Kustannusarvio kululajeittain
 • Rahoitussuunnitelma
 • Haettavan tuen määrä ja yksityisen rahoituksen osuus
 • Selvitys hintatason selvittämisesta ja pyydetyt tarjoukset

 

Hakemuksen lisäksi tarvitaan myös seuraavat liitteet:

 

Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta
 • hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne
 • yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä
 • suunnitellut perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi
 • suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu
 • suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista
 • tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot

Hakemuksen vireilletulo

Huom! Tulevan rahoituskauden vireilletulosta ei ole vielä tarkempaa tietoa, nämä tiedot koskevat ennen vuotta 2023 tukipäätöksen saaneita hankkeita.

Rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä vasta, kun hakemus on tullut vireille. Vireilletulotarkastuksen tekee hakemuksen käsittelijä Hyrrässä, ja siitä tulee tieto hakijan sähköpostiin. Jos hakemuksessa on riittävät tiedot, hanke voidaan ottaa vireille ja sitä myötä käsittelyyn. Hyrrässä pitää olla tallennettuna seuraavat tiedot ennen vireilletuloa:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide
 • kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • liiketoimintasuunnitelma
 • investointia haettaessa investointisuunnitelma

Hae sivuilta