Leader Viisari -logo

Mihin yritysrahoitusta voi hakea?

Yritykset voivat hakea tukea investointeihin, kehittämiseen, toiminnan käynnistämiseen tai laajentamiseen. Kehittämistä voidaan tehdä myös useamman yrityksen yhteisessä yritysryhmähankkeessa. Yritystuen tulee tuoda aina jotain uutta mukanaan!

kuvituskuva kolikoita lasissa

Tukimuodot

Yritykset voivat hakea tukea investointeihin, kehittämiseen, toiminnan käynnistämiseen tai laajentamiseen. Kehittämistä voidaan tehdä myös useamman yrityksen yhteisessä yritysryhmähankkeessa.

Yritysrahoitusta voidaan myöntää yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja investoinneista aiheutuneisiin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä ja että hakemus täyttää vireilletulon edellytykset.

Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-rahoitusta.

Yritystukien tukimuodot

 • Investointituki

  Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointitukea voidaan myöntää myös osa-aikaiselle yrittäjälle. Investointien rahoittamisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.

  Voit hakea investointitukea:

  • Rakennuksen / rakenteen / rakennelman suunnittelemiseen, rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen ja hankkimiseen
  • Koneiden ja laitteiden hankintaan
  • Aineettomiin (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) investointeihin

   

  Investointitukea ei voida myöntää:

  • Traktorin hankintaan
  • Liikennealalle
  • Puunkorjuun monitoimikoneen tai metsätraktorin hankintaan
  • Energiaturpeen tuotantoon
  • Korvausinvestointeihin; investoinnin tulee tuottaa käyttöön nykyteknologiaa tai uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajennetaan
  • Yritysostoihin

   

  Investoinnin kustannusarvio voi olla 5.000-100.000 euroa.

  Tukiprosentit vaihtelevat yrityksen sijaintikunnan  mukaan. Viisarin alueella tuki on 30 %, paitsi Äänekoskella 20 %.

 • Käynnistysavustus

  Käynnistysavustukset on tarkoitettu pääsääntöisesti asiantuntijapalveluihin yritystoiminnan käynnistämisessä

  Tuen määrä

  • Yrittämisen kokeilu 2.500 euroa
  • Maatalouden kokeilu 2.500, 5.000 ja 7.500 euroa
  • Omistajanvaihdoksen suunnittelu 5.000 euroa
  • Osa-aikainen yrittäminen 5.000 euroa
  • Päätoiminen yrittäminen 7.500 euroa
 • Kehittämisavustus

  Kehittämisavustukset on tarkoitettu pääsääntöisesti asiantuntijapalveluihin yritystoiminnan kehittämisessä, esim. tuotekehityksen tai kilpailukyvyn selvittämiseksi.

  Tuen määrä

  • Yritystoiminnan suunnittelu 1.000 euroa
  • Yritystoiminnan aloittaminen 2.000 euroa
  • Yritystoiminnan kehittäminen 3.000 euroa
 • Yritysryhmähanke

  Yhteistyöhankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Yhteistyö voi olla yritysten välistä yhteistyötä (esimerkiksi yritysryhmähankkeet), yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä.

  Huomioitavaa: yritysryhmähankkeet ovat Hyrrässä haettavana kehittämishankkeena, ei yritystukena.

Hae sivuilta