Matkailumarkkinointia yli maakuntarajojen

Viisitoista matkailuyrittäjää Keuruulta, Multialta, Mänttä-Vilppulalta, Petäjävedeltä ja Ähtäristä ovat vuoden ajan kehittäneet yhteisessä yritysryhmähankkeessa osaamistaan, palveluitaan ja tuotteitaan. Hankkeessa on valmisteltu uusi yritysryhmä, saatu tietoa alueelle suuntautuvista matkailijavirroista, yöpymisistä, matkailutulosta jne. Hankkeen jälkeen yritykset jatkavat yhteistyötä yritysryhmän sekä muun yritysten välisen yhteistyön myötä. Yhteisesti on mm. kehitelty tuotteita, joissa verkostomainen yrittäminen on avainasemassa.

 

Ihmisiä työpajassa.
Tuotteistustyöpaja Serlachius-museolla. Kuva: Ritva Pohjoisvirta.

Matkailun maakuntakolmio – hankkeen aikana viiden kunnan alueelle muodostetaan matkailuyritysten ekosysteemi, jossa verkoston jäsenet tuottavat yhteistyöllä kauppaa sekä toimivat yhteistyössä mm. yhteisten tuotteiden kautta. Maaseuturahoitteista matkailun maakuntakolmiohanketta on hallinnoinut Kehittämisyhtiö Keulink Oy.

Keulinkin suunnittelija Ritva Pohjoisvirta astui hankkeen remmiin elokuussa 2022.

Hanke päättyy 30.11.2022. Mitä olette tehneet ja saaneet aikaan, projektipäällikön sijainen Ritva Pohjoisvirta?

-Hankkeessa on saatu valtavasti aikaan lyhyellä aikataululla: Tuotteistuskoulutus yritysten tuotteiden kehittämiseksi uudelle tasolle, yhteisten tuotteiden aikaansaamiseksi usean eri yrityksen kesken sekä jopa kv -tuotteiden aikaan saamiseksi. Laatua on kehitetty koulutuksen myötä, yritykset ovat tutustuneet toisiinsa yrityskäynneillä; tarinallistamisen keinoin on saatu yrityksen viesti paremmin nostettua esille; tilastoista on saatu tietoa mm. liikennevirroista; yritysryhmä on koottu jne.

Hankkeessa myös kuntatoimijoiden kanssa laadittiin sopimukset, joissa sitoutetaan mm. majoitusvuorokausien keräämiseen kuntakohtaisesti, jotta matkailijavirrasta saadaan ajantasaista tietoa, jota voidaan hyödyntää matkailun kehittämisestä. Lisäksi kuntatoimijat velvoitetaan sopimuksessa toimittamaan mukana oleville yrityksille esim. polkureiteistä tiedot, jotta yritykset voivat hyödyntää niitä matkailumarkkinoinnissaan.

Kinkamon Pirtin yrittäjät Mervi ja Hannu Lahtinen Keuruulta ovat olleet mukana yritysryhmähankkeessa. Yrittäjät seuraavat nykyään tarkemmin majoitustilastojaan.Kinkamon Pirtti

– Vuonna 2021 Kintamon Pirtillä oli n. 1200 majoitusvuorokautta, kertoo Mervi Lahtinen. Asiakkaat meille tulevat eri puolilta Suomea, mutta myös paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä, sekä enenevässä määrin myös ulkomaalaisia. Laskeskelin tuossa, että toissa kesänä meillä kävi asiakkaita yli kymmenestä eri maasta, kaukaisimmat Japanista asti.

Lahtiset suosittelevat ehdottomasti matkailuyrittäjien välistä verkostoitutumista ja yhteistyön tekemistä kollegoiden kanssa.

Yritykset jatkavat hankkeen jälkeenkin yhteistyötään ja hankkeessa valmisteltiin nopealla tempolla myös yritysryhmähanke, jonka kautta toimenpiteitä myös jatketaan.

Matkailuverkoston yritysryhmähankkeen sekä aiemman aktivointihankkeen maaseuturahoitus tuli Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Lisätietoa:
Matkailun maakuntakolmio -hanke (Kehittämisyhtiö Keulink Oy)

Teksti: Ritva Pohjoisvirta ja Virpi Heikkinen
Kuvat: Ritva Pohjoisvirta

Lue myös yritystarina: Kinkamon Pirtti on rauhoittumisen tyyssija

 

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta