Maaseudun yritys- ja hanketukien haut käynnistyvät vaiheittain vuonna 2023

kotitoimisto, tietokone, kahvia

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 avautuvat vaiheittain tämän vuoden aikana. Hakemukset tehdään Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajaksot julkaistaan ruokavirasto.fi-sivustolla. Leader-ryhmien valintajaksot julkaistaan Leader-ryhmien omilla verkkosivuilla. Tukia haetaan ELY-keskuksista ja paikallisista Leader-ryhmistä, jotka myös […]

EU:n maaseuturahaston uusi rahoituskausi käynnistyy – JyväsRiihen työntekijät tavattavissa alueen kunnissa

EU:n maaseuturahaston uusi rahoituskausi 2023–2027 on käynnistynyt. Rahoituksen haku alkaa kevätkesän aikana 2023. JyväsRiihi on paikallinen maaseudun kehittämisyhdistys, joka myöntää maaseuturahaston yritys- ja hanketukia Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, Muuramessa ja Uuraisilla. Yritykset voivat saada Leader-rahoitusta investointeihin, kuten rakentamiseen tai kalustohankintoihin. Rahoitusta voi myös saada yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Yhdistyksille Leader-rahoitus tarjoaa mahdollisuuksia investointeihin, kehittämiseen ja yhteistyöhön. […]

Maaseudun kehittämisen hanketukia ja yritystukia koskevat asetukset hyväksyttiin

Valtioneuvosto hyväksyi 30.3.2023 maaseudun kehittämishankkeiden ja yritysten rahoitusta koskevat asetukset, joilla määritetään ehdot maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 Leader-rahoituksella. Hankerahoituksella kehitetään uutta toimintaa paikallisesti Kehittämishanketukea voidaan myöntää hankkeisiin, joiden kohteina ovat maaseudun kehittäminen, koulutus- ja tiedonvälitys sekä yleishyödylliset investoinnit. Leader-ryhmät voivat rahoittaa myös pienhankkeita, jotka ovat kehittämisessä ja investoinneissa uusia, kevyempiä tukimuotoja. Kehittämishankkeiden uusia teemoja […]

Yli 75 miljoonaa euroa maaseudun kehittämiseen Keski-Suomessa – uusi rahoituskausi käynnistyy

Keski-Suomen osuus EU:n maaseuturahoituksesta Suomessa on yli 75 miljoonaa euroa uudella rahoituskaudella 2023–2027. Rahoitus on tarkoitettu keskisuomalaisten maaseudun, yritysten ja yhteisöjen kehittämisen ja kasvun tueksi. Rahoituksen haku avautuu kevätkesän 2023 aikana. Keskiviikkona 5.4. aamulla järjestetään info maatalouden investointituista ja iltapäivällä Ideat itämään -webinaarissa kerrotaan yritys- ja kehittämishankerahoituksen painopisteistä, tukimuodoista ja rahoitushausta. Keski-Suomen ELY-keskuksen osuus maaseudun […]

Tuet vahvistavat ruokaturvaa ja kehittävät kotimaista yrittäjyyttä

pelto

Maataloustuotantoa ja maaseudun kehittämistä tuettiin viime vuonna Suomessa 2,13 miljardilla eurolla. Rahoitusta saivat viime vuonna muun muassa viljelijät, yhdistykset, yritykset, kunnat, järjestöt, kauppa ja teollisuus, neuvontaorganisaatiot sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot. Valtaosa viime vuonna maksetuista tuista, 1,9 miljardia euroa, on viljelijätukia. Yli kolmannes viljelijätuista maksettiin Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntiin sekä Varsinais-Suomeen. Näissä maakunnissa on myös suurin […]

JyväsRiihen alueelle 3,8 miljoonaa euroa paikalliseen kehittämiseen vuosille 2023–2027

Allekirjoitustilaisuus säätytalolla 10.2.2023. Kuvassa Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, JyväsRiihen hallituksen puheenjohtaja Heli Peltola, JyväsRiihen toiminnanjohtaja Leena Karjalainen ja Ruokaviraston pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen.

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt JyväsRiihen Leader-ryhmäksi rahoituskaudelle 2023–2027. JyväsRiihelle myönnetty rahoituskehys on yhteensä 3,8 miljoonaa euroa maaseudun paikalliseen kehittämiseen. JyväsRiihi rahoittaa oman paikallisen kehittämisstrategian mukaisia kehittämishankkeita ja yritystukia Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, Muuramessa ja Uuraisilla. Rahoitusta voivat hyödyntää yhteisöt ja yritykset. Rahoituksen avulla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja. JyväsRiihen Jyvällä-strategian kolme painopistettä […]

Keski-Suomen Leader-ryhmille 15,6 miljoonaa euroa maaseudun kehittämiseen tuleville vuosille

Kuvassa Keski-Suomen Leader-ryhmien toiminnanjohtajat ja hallitusten puheenjohtajat

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt JyväsRiihen, Maaseutukehityksen, Vesuri-ryhmän ja Viisarin Leader-ryhmiksi uudelle rahoituskaudelle 2023–2027. Keski-Suomen Leader-ryhmille myönnetty rahoituskehys on yhteensä 15,6 miljoonaa euroa maaseudun paikalliseen kehittämiseen. Rahoitusta myönnetään maaseudun yrityksille ja yhteisöille. Rahoituksen haku avautuu kevätkesän 2023 aikana. Ministeriö valitsi Suomeen 52 Leader-ryhmää ja määritti niiden käyttöön tulevat rahoituskehykset kunkin ryhmän asukasmäärän ja strategian laadun […]

Keski-Suomen maaseutua kehitettiin 70 miljoonalla eurolla vuosina 2014–2022

kuvituskuva KS maaseutu kehittäminen

Suomi saa Euroopan Unionin maatalouden kehittämisen maaseuturahastosta tukea omien maaseutualueidensa kehittämiseen. Keski-Suomeen osoitetut varat saatiin käytettyä täysimääräisesti. Rahoituksen avulla vaikutettiin elinkeinojen kehittymiseen, työllisyyteen sekä maaseudun palveluihin. Keski-Suomessa maaseuturahoitusta myöntävät Keski-Suomen ELY-keskus sekä neljä paikallista Leader-ryhmää JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari. ELY-keskus rahoitti maakunnallisia hankkeita ja suurempia yritystukia, Leader-ryhmät puolestaan paikallisia ja pienempiä toimijoita. Maaseutuohjelman tarkoituksena […]

223 miljoonaa euroa maaseudun paikalliseen kehittämiseen – MMM hyväksyi Leader-ryhmät kaudelle 2023–2027

Leader lippu liehuu

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 52 Leader-ryhmää eli paikallista toimintaryhmää rahoituskaudelle 2023–2027. Päätöksellä ministeriö osoitti Leader-ryhmille maaseudun paikalliseen kehittämiseen 223 miljoonaa euroa. Leader-toiminnalla eli yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä toteutetaan osaltaan Suomen CAP-suunnitelmaa. Paikallisilla toimilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä ja lisätään osallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Leader-toiminta on ihmisten ja […]

Keski-Suomen maaseudulle rahoituskauden viimeiset kehittämiseurot

EU-lippu liehuu

Keski-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät vuoden 2022 loka-joulukuussa maaseuturahastosta maakunnan yrityksille ja hanketoimintaan yhteensä reilut kaksi miljoonaa euroa. Päätökset olivat päättyvän rahoituskauden viimeiset. Tiedotteen liitteistä tarkemmat tiedot kaikista tuensaajista.  ELY-keskus myönsi maaseuturahastosta vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä reilut 1,1 miljoonaa euroa. Kolmasosa tuista myönnettiin kehittämishankkeille ja kaksi kolmannesta suoraan yritysten investointeja tukemaan. Samalla päättyi EU:n rahoituskausien […]

Hae sivuilta