Leader Viisari -logo

Leader-toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin – rahoitus on tarpeellista maaseudun kehitykselle

Leader Viisarin siirtymäkauden 2021-2022 rahoituksen vaikuttavuutta tutkittiin opinnäytetyönä. Tutkimuksen perusteella rahoitus koettiin tarpeelliseksi, jotta maaseudun palveluita voidaan kehittää.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Maiju Tiensuu toteutti Leader Viisarille vaikuttavuustutkimuksen joulukuun 2023 – tammikuun 2024 aikana. Vaikuttavuustutkimus käsitteli ajanjaksona siirtymäkautta 2021-2022.

Vaikuttavuustutkimuksessa tarkasteltiin rahoitusprosessia ja rahoituksen vaikutuksia Viisarin toimialueella. Tutkimuksen tietojen keräämistä varten tehtiin asiakaskysely ja sidosryhmähaastatteluja. Sidosryhmään kuuluivat muun muassa alueella toimineet elinkeino- ja yritysneuvojat. Tutkimustulokset antavat laajan kuvan koko hakuprosessista, toteutusten haasteista ja henkilöstön toiminnasta. Tutkimus oli osa Tiensuun opinnäytetyötä, jonka hän tuotti kevään 2024 aikana. Tuloksia voidaan vertailla aikaisemmin Viisarille tuotettuun rahoituskauden 2014-2020 vaikuttavuustutkimukseen.

 

Rahoituksen merkitys pienille toimijoille on suuri

Tutkimustulokset osoittavat, että Leader Viisarin rahoituksen merkitys alueen pienille toimijoille on valtava, vaikka vaikuttavuus suuressa mittakaavassa ei olisikaan niin näkyvää. Moni tyhjä liiketila on saanut uutta toimintaa sekä uusia tuotteita ja palveluita on syntynyt rahoituksen myötä. Pohjoisen Keski-Suomen alueella toimii aktiivisia yhteisöjä, jotka kunnostavat kylätaloja sekä kehittävät uusia harraste- ja liikuntapaikkoja rahoituksen avulla.

Tutkimuksen tuloksissa esiin nousseet kehitettävät ongelmakohdat olivat monesti byrokratiaan liittyviä. Esimerkiksi Hyrrä-järjestelmän käytettävyyteen toivottiin helpotusta. Järjestelmä on Ruokaviraston hallinnoima, joten Leader Viisarin henkilökunta ei voi vaikuttaa järjestelmän toimintoihin. Asiakkaille voidaan kuitenkin jatkossa tarjota enemmän neuvontaa, ohjevideoita ja muuta tukea hakuprosessin helpottamiseksi. Kyselyn vastaukset mukailivat pitkälti toisiaan yritys- ja yhdistyspuolen edustajilla. Myös haasteita koettiin samoilla osa-alueilla.

 

Viisarin neuvontaan ollaan tyytyväisiä

Tuloksista on myös huomattavissa, että Leader Viisarin henkilökuntaan oltiin pääosin tyytyväisiä. Henkilökunta koettiin auttavaiseksi ja ammattitaitoiseksi työssään, tosin parempaa tavoitettavuutta toivottiin tulevaisuudessa. Tähän lisääntynyt digitalisaatio voi tarjota monenlaisia ratkaisuja. Uudella rahoituskaudella onkin pidetty useita infotilaisuuksia myös etänä.

Asiakaskyselyn ja asiantuntijahaastattelujen perusteella Leader-rahoitus koetaan tarpeelliseksi ja lähes kaikki kyselyyn vastanneet suosittelisivat Leader-rahoitusta myös muille toimijoille. Tutkimuksen tuloksia tullaan julkaisemaan jatkossa Leader Viisarin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Opinnäytetyö on luettavissa TÄÄLLÄ.

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta