Leader Viisari -logo

Hanketukien maksupäätösten tekeminen alkaa

ELY-keskukset aloittavat nyt hanketukien maksupäätösten tekemisen. Tukia maksetaan hakijoiden tileille sitä mukaa kuin ELY-keskukset saavat päätöksiä tehtyä. Tukia ei makseta 15.7.–2.8.2024 välisenä aikana.

Maaseudun hanke- ja yritystukien haku EU-rahoituskaudelle 2023–27 alkoi kesäkuussa 2023. Maksut ovat nyt käynnistyneet lähes kaikissa tukimuodoissa. Tuotosperusteisten hankkeiden maksut alkavat myöhemmin.

Maaseudun kehittämishankkeiden toteuttajat voivat nyt hakea tuen maksua niistä hankkeista, joihin he ovat hakeneet tukea viime tai tämän vuoden aikana ja saaneet myönteisen päätöksen. Maksua haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa.

Ohjeita maksuhakemuksen tekemiseen on Ruokaviraston verkkosivuilla. Lisäksi neuvoa voi kysyä siitä ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä, josta tukea on hakenut.

Myös yritystukien maksaminen on alkanut

Yritystuen maksua kannattaa hakea heti, kun se on mahdollista. Esimerkiksi yrityksen investointitukea voi hakea maksuun useammassa erässä, jos hanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaan. Jos tuki on myönnetty vakioituna kertakorvauksena, sen voi hakea maksuun, kun hakija on toteuttanut kokonaisuuden, johon tuki on myönnetty.

Hyrrä-asiointipalvelussa voi nyt tehdä yritystuen muutoshakemuksen, jos hankkeeseen tulee päätöksen jälkeen muutoksia. Merkittävistä muutoksista on aina tehtävä muutoshakemus, esimerkiksi jos hanketta ei saa toteutettua päätöksessä ilmoitetussa ajassa.

Maaseudun kehittämistukia on haettu vilkkaasti

Maaseudun hanke- ja yritystukien haku EU-rahoituskaudelle 2023–27 alkoi kesäkuussa 2023.

Maaseudun yritystukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Uutta on, että tukea myönnetään myös osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen ja maataloustoiminnan kokeiluihin.

Hanketukea voi saada esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, yleishyödyllisiin investointeihin, laajakaistarakentamiseen, kylien ja elinkeinojen kehittämiseen sekä innovaatioihin.

Tukia haetaan ELY-keskuksesta tai paikallisesta Leader-ryhmästä ja haku on jatkuva.

Lisätietoja tuenhakijalle:
Näin täytät maksuhakemuksen

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta