Leader Keski-Suomi logo
Leader lippu liehuu

Leader-eurot takaisin EU:lle?

Orpon hallitusohjelmassa esitetään maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle leikkauksia alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen. Leikkaukset vuosina 2025–2027 olisivat yhteensä 137,5 milj. euroa kansallisista varoista – EU-rahoitus mukaan lukien yhteensä yli 240 milj. euroa, eli liki puolet maaseudun kehittämiseen varatuista varoista. Leikkaukset kohdistuisivat Leader-rahoituksen osalta pienyrityksiin ja paikallisiin palveluihin. Maaseudun yrityksistä 95 % on mikroyrityksiä, joiden pääasiallinen kehittämistukirahoitus tulee Leader-ryhmiltä.

Vuodesta 2014 Keski-Suomen Leader-ryhmien vähintään kerran rahoittamia mikroyrityksiä on 322 ja rahoitettuja yhdistysten ja yhteisöjen hankkeita noin 750 kpl. Hankkeiden kokonaisarvo on 34,8 milj. euroa julkinen tuki ja yritysten ja yhdistysten oma rahoitus yhteen laskien. Tuella on aloitettu uusia yrityksiä ja säilytetty työpaikkoja. Alkaneella CAP27-rahoituskaudella Leader-ryhmät rahoittavat aloittavia yrityksiä, omistajanvaihdoksia, yritysten kehittämistä ja investointeja. Näille uusille yritystuille on suuri tarve, hakemuksia on ennätysmäärin. Yhteisöjä Leader-toiminta voimaannuttaa tukemalla mm. yhteisiä harrastus- ja liikuntapaikkoja, toiminnan kehittämistä sekä nuorten projekteja. Hankkeissa tehdään vuosittain tuhansia talkootyötunteja yhteiseksi hyväksi.

Kaikki Keski-Suomen Leader-ryhmät eli JyväsRiihi ry, Maaseutukehitys ry, Vesuri-ryhmä ry ja Leader Viisari ry haluavat säilyttää neuvotellun rahoituksen ennallaan. Vai jätetäänkö EU-eurot muille maille? Maatalouden ja maaseudun kehittämisen CAP27-kokonaisuus on Suomelle EU-jäsenmaksujemme suurin yksittäinen palauttamismekanismi. Jos Suomen kansallista rahoitusosuutta leikataan, tätä vastaava EU-rahoitusosuus palautuu käytettäväksi muissa jäsenvaltioissa. Suomi on EU:n nettomaksaja, ja leikkausten myötä palautuva EU-osuus pienenisi.

Hallitusohjelman suunnitelmat leikkaisivat vuosia neuvoteltua ja vastikään käynnistynyttä rahoitusta vuodesta 2025 alkaen. Seuraavan ohjelmakauden rahoitusneuvottelut alkavat jo ennen sitä. Esitetyt leikkaukset eivät ainoastaan vaaranna lähivuosien kehitystä ja kasvua merkittävästi, vaan uhkaavat myös jatkossa EU:n maksuosuuksien palautumista Suomeen.

Miten Suomi jatkossa osoittaisi rahoituksen tarpeen, jos omaehtoisesti luovutaan jo sovitustakin? Maaseudun kehittämisrahoitus on maaseudun yhteisöille ja yrityksille tärkeä ja lähes ainoa saatavilla oleva julkinen rahoitusväline, ja Leader-ryhmien neuvonta tukiprosessissa on asiakkaiden sanoin korvaamatonta. Leikkauksia ei tule kohdentaa Leader-rahoitukseen, jonka osuus CAP-maaseuturahoituksesta on Suomessa edelleenkin kaikkien EU-maiden alhaisinta tasoa.

Keski-Suomen Leader-ryhmien toiminnanjohtajat: Leena Karjalainen, Sanna Kiuru, Raisa Saarilahti-Kulju ja Tiina Seppälä.

Teksti on julkaistu alunperin Keskisuomalaisen mielipidepalstalla 14.10.2023.

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta