Leader Keski-Suomi logo
Kaksi Leader-lippua

Millaisia vaikutuksia hanketoiminnalla on ollut?

Keskisuomalaisten yrittäjien ja yhdistystoimijoiden ajatuksia maaseuturahoituksesta ja Leader-toiminnasta.

Uusia mah­dol­li­suuk­sia yhdistyksille

”Huomattiin, että pienestäkin yhdistyksestä on hankkeen läpivientiin. Yhdistys pystyy hankkeiden avulla mahdollistamaan asioita kylälle. Yhdistystä arvostetaan ja uskalletaan ottaa jatkossa isojakin hankkeita hoidettavaksi, ei pelota.”

”Yhteisöllisyys on lisääntynyt merkittävästi. Hankkeen toteutus on buustannut, piristänyt ja lisännyt toimintaa. On tiivistänyt yhteisöä, kun ollut yhteinen tavoite, jota kohti on menty ja onnistuttu siinä. Ylpeys siitä, että on saatu kaikki nämä aikaan yhdessä.”

”Seura sai enemmän tunnettavuutta, kun tehtiin lehtijuttuja. Jäsenmäärän lisääntymisen myötä yhdistyksen toiminta on nyt aktiivisempaa.”

Vauhtia yri­tys­toi­min­taan

”Maaseuturahoitus on vaikuttanut positiivisesti yrityksen henkilöstömäärään, koska työhommat ovat lisääntyneet. Investoinnit tehostivat tuotantoa.”

”Kaikkein eniten rahoitus on vaikuttanut siihen, että se on antanut uskoa yrityksen toimintaedellytyksiin.”

”Investoinnit tehostivat tuotantoa.”

”Leader-rahoituksen avulla uskalsin lähteä tekemään kalustohankintoja, jotka käynnistivät yrityksen toiminnan.”

Elinvoimaa ja yhteistyötä

”Kylä tuli parempaan tietoisuuteen, kun koko yhteisö osallistui tekemiseen. Vaikuttavuus tulee sitä kautta, että kylä jaksaa elää.”

”Syntyi enemmän yhteistyötä kunnan suuntaan ja toisinpäin. Kunta sai yhden markkinointivaltin lisää. Kunta on suhtautunut myötämielisesti hankkeeseen ja tehnyt esimerkiksi aluevalaistuksen.”

”Suhdeverkosto ja kylien verkostoituminen keskenään kasvoi.”

”Uudenlainen yhteistyö yritysten välillä on tarpeen. Maaseuturahoituksella on ollut positiivista vaikutusta yrityksemme verkostoihin. Yritysryhmähankkeille olisi tarvetta jatkossakin.”

Nuo­ri­so­toi­min­taa, har­ras­tus­paik­ko­ja, yh­tei­söl­li­syyt­tä ja ym­pä­ris­tö­te­ko­ja

”Hanke toi nuorille mielekästä toimintaa ja mahdollisti muutaman nuoren kesätyöntekijän palkkaamisen.”

”Liikuntakentälle oli todellista tarvetta kunnassa. Tapahtumille on saatu isommat katsoja- ja kävijämäärät. Tapahtumiin on tullut väkeä kunnan ulkopuoleltakin.”

”Alueesta tuli koko kansan yhteinen tapaamispaikka, jossa on herätelty vanhusten ja nuorten keskinäistä toimintaa.”

”Vesiä hoidetaan nyt paremmin ja siten hillitään ja jopa pysäytetään rehevöityminen.”

”Alueen luontokohteille saatiin enemmän näkyvyyttä ja nyt niitä voidaan käyttää monipuolisemmin. Myös paikkojen saavutettavuus ja turvallisuus parani.”

Rakennukset mo­ni­puo­li­sem­paan käyttöön

”Kyläyhdistys osti rakennuksen kylän yhteiseen virkistys- ja harrastuskäyttöön, ja tämä hanke paransi kiinteistön tasoa ja palveluvalmiutta oleellisesti. Myös käytettävyys lisääntyi, kun liikuntarajoitteisille saatiin rakennettua ramppi.”

”Vakituiset tilan käyttäjät ovat tyytyväisempiä ja mielenkiinto taloa kohtaan on herännyt. Kunnostus mahdollisti rakennuksen monipuolisemman käytön, vuokraustoiminnan sekä toiminnan kehittämisen. Myös visuaalinen puoli parani, kun ulkoasu muuttui.”

Lea­der-ryh­mien palvelua tarvitaan

”Oli hyvä, että Leader-ryhmästä vähän patisteltiin hakemaan rahoitusta. Kiitokset Leader-työntekijöille, että auttavat yrittäjiä. Hieno homma, että on taho, jolla on paikallista tuntemusta ja osaamista!”

”Olemme saaneet Leader-työntekijöiltä käytännön neuvoja rahoitukseen ja erityisesti maksuhakemuksiin liittyen. Leader-ryhmistä on ollut aina helppo kysyä ja varmistaa asioita. Palvelualtis henkilöstö, yhteistyö ja viestintä Leader-ryhmän kanssa on vuorovaikutuksellista ja ajantasaista.”

”Tarvetta hankkeelle olisi jatkossakin. Uusia kehittämistarpeita nousi monella muullakin organisaatioilla, kun vain mukana olleilla.”

Lähde: Keski-Suomen Leader-ryhmien palautekyselyt 2020

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta