SISU Business -hanke käynnistyy – tavoitteena vahvistaa yrittäjyyttä ja verkostoitumista pohjoisessa Keski-Suomessa

Leader Viisari ry, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE, Äänekosken Yrittäjät ry ja StartUp Refugees ovat käynnistäneet tiedonvälityshankkeen nimeltä SISU Business, joka saa rahoituksensa EU:n maaseuturahoituksesta. Hanke pyrkii luomaan uusia työkaluja ja välittämään tietoa yrittäjyyteen pohjoisen Keski-Suomen maaseudulla. Tavoitteena on tukea asukkaiden yrittäjyyshaaveita ja yrittäjien hyvinvointia. Tavoitteena sisun ja yrittäjyyskulttuurin vahvistaminen Alue on pääosin harvaan asuttua maaseutua, […]

Viisarin uusi puheenjohtaja valittiin ylimääräisessä kokouksessa

Leader Viisarin ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 29.5.2024 Sampolassa Saarijärvellä. Kokouksessa käsiteltiin uuden puheenjohtajan valinta. Kokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Pekka Oulin. Nykyistä puheenjohtajakautta on jäljellä 1,5 vuotta. Uusi puheenjohtaja esittäytyi valintansa jälkeen. Ouli toimii Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE:n digitaalisten ympäristöjen asiantuntijana. Hän korosti, kuinka Viisarin strategian teemojen digitaalisuuden, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen tänä päivänä on […]

Viisarin retki vei mielenkiintoisiin kulttuurimaisemiin Suolahdessa

Valtakunnallisten Leader-päivien aikana päästiin tutustumaan Keski-Suomen Leader-ryhmien alueilla maaseuturahoitusta saaneisiin kohteisiin. Viisarin retki suuntasi Suolahden Wanhan aseman alueelle, jossa tutustuimme kulttuurihistoriallisesti merkittäviin maisemiin sekä matkailun kehityksen kannalta tärkeisiin kohteisiin. Viisarin ensimmäisenä kohteena oli Keitele-Museo Suolahden Wanhalla asemalla. Museo kerää ja kunnostaa talkoovoimin vanhaa junakalustoa, jossa vierailijat pääsevät tutustumaan juniin myös sisältä käsin. Tutustuminen legendaariseen lättähattujunaan […]

Viisarin loppuvuoden 2024 valintajaksot

Viisarin hanke- ja yritystukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajakson päätyttyä Viisarin hallitus käsittelee ja pisteyttää tukikelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset. Pisteytyksen perusteella hankkeet laitetaan paremmuusjärjestykseen ja parhaat hankkeet rahoitetaan. Jokaisen valintajakson jälkeen käsitellään yritystukien, pienhankkeiden ja valmistelurahan hakemukset. Yleishyödylliset hankkeet käsitellään aina joka toisen valintajakson jälkeen. Loppuvuoden 2024 valintajaksot ja käsittelyajat: 1.6.-31.7. (myös kaikki […]

Leader Viisarin ylimääräinen kokous 29.5.2024 Saarijärvellä

Leader Viisari ry:n ylimääräinen kokous pidetään ke 29.5.2024 klo 18 alkaen Saarijärvellä Lanneveden Sampolassa (Uuraistentie 1167). Kokouksessa käsitellään yhdistyksen puheenjohtajan valinta. Kahvitus, kokousosallistujien jäsenyyden ja valtakirjojen tarkistus klo 17.30 alkaen. Ilmoittautuminen ja mahdolliset valtakirjat 27.5.2024 mennessä osoitteeseen viisari@saarijarvi.fi.   Kokousasiakirjat Esityslista

Leader-toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin – rahoitus on tarpeellista maaseudun kehitykselle

Leader Viisarin siirtymäkauden 2021-2022 rahoituksen vaikuttavuutta tutkittiin opinnäytetyönä. Tutkimuksen perusteella rahoitus koettiin tarpeelliseksi, jotta maaseudun palveluita voidaan kehittää. Jyväskylän ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Maiju Tiensuu toteutti Leader Viisarille vaikuttavuustutkimuksen joulukuun 2023 – tammikuun 2024 aikana. Vaikuttavuustutkimus käsitteli ajanjaksona siirtymäkautta 2021-2022. Vaikuttavuustutkimuksessa tarkasteltiin rahoitusprosessia ja rahoituksen vaikutuksia Viisarin toimialueella. Tutkimuksen tietojen keräämistä varten tehtiin asiakaskysely ja sidosryhmähaastatteluja. Sidosryhmään […]

Maaseudun yritystukien maksujen hakeminen käynnistyy

Maaseudun yritystukien hakijat voivat nyt hakea tuen maksua hankkeisiin, joihin he ovat hakeneet tukea viime tai tämän vuoden aikana ja saaneet hakemukseensa myönteisen päätöksen. Maksua haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Ohjeita maksuhakemuksen tekemiseen on Ruokaviraston verkkosivuilla. Lisäksi neuvoa voi kysyä siitä ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä, josta tukea on hakenut. Yritystukien maksaminen alkaa kesällä ELY-keskukset aloittavat maksuhakemusten käsittelyn ja pyytävät […]

Hankeviestinnän tehotunnit: Osallistaminen 22.5. klo 15-16

Ihmisiä traktorin ja vaunun kyydissä.

Keski-Suomen hanketoimijoille ja yhdistyksille suunnatun viestintäkoulutuksen aiheena on osallistaminen viestinnän keinoin. Paikalliset hankkeet sisältävät usein talkootyötä tai muuta vapaaehtoisten yhteistyötä. Miten saadaan ihmiset osallistumaan yhteiseen tekemiseen? Innostava viestintä houkuttelee yhteiseen tekemiseen -viestintäkoulutuksessa ke 22.5. klo 15–16 osallistamista tarkastellaan monelta kantilta: Näin viestit toiminnan merkityksellisyydestä ja saat ihmiset kiinnostumaan Viestinnän keinoja, joilla yhteinen toiminta ja osallistuminen […]

Viisarin kevätkokous hyväksyi sääntömuutosehdotuksen – ylimääräinen yhdistyksen kokous toukokuun lopulla

Leader Viisarin kevätkokous pidettiin 24.4.2024 Saarijärvellä. Kevätkokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräisten asioiden lisäksi Äänekosken osoittama kirje Viisarille ja sen jäsenkunnille sekä hallituksen esittämä sääntömuutosehdotus nimeämistoimikunnan perustamiseksi. Leader Viisarin sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Saarijärvellä Lanneveden Sampolassa. Esityslistalla oli sääntömuutosehdotus, jonka myötä hallituksen henkilövalintoja valmistelemaan perustettaisiin nimeämistoimikunta. Lisäksi käsiteltiin Äänekosken Viisarin kevätkokoukselle käsiteltäväksi osoittamassa kirjeessä esitetty puheenjohtajan luottamuksen mittaaminen. […]

Leader Viisarin kevätkokouksessa käsitellään sääntömuutosta

Leader Viisarin hallitus on tietoinen Äänekosken kaupungin vaatimasta muutoksesta koskien hallituksen nykyistä kokoonpanoa. Leader Viisarin hallitus ei voi päättää kokoonpanon muutoksesta, koska hallituksen ja puheenjohtajan valinnasta päättää aina yhdistyksen yleinen kokous, yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Lisäksi Viisarin toiminnan taustalla on Maa- ja Metsätalousministeriön kanssa vuosille 2023-2027 tehty sopimus Leader-rahoituksesta, minkä mukaan yhdistys ja sen […]

Hae sivuilta