Leader Keski-Suomi logo
Arto ja Järki-Särki yrittäjät Ari, Marja, Vertti

Yrityksen hallitustyö uudelle tasolle – vielä ehtii mukaan!

Hallitukset Töihin! on Keski-Suomen Hallituspartnereiden luotsaama hanke, jossa kehitetään ennen kaikkea pienyritysten hallitustyöskentelyä. Hyvä hallitus toimii yrittäjän tukena ja tuo merkittävää lisäarvoa yritykselle. Keski-Suomen Leader-ryhmät toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina.

Arto ja Järki-Särki yrittäjät Ari, Marja, Vertti
JärkiSärki -yrityksen omistajien, Ari Seppälän, Marja Kompan ja Vertti Seppälän kanssa Maijala keskusteli paljon mm. yrityksen vastuullisuustyöstä, josta yritys on saanut myös palkintoja.

– Hyvin organisoidulla ja toteutetulla hallitustyöskentelyllä on erittäin suuri merkitys yrityksen tulevaisuudelle. Näin on myös pien-, mikro- ja start up -yrityksissä. Tämä on kiistatta todistettu useissa tutkimuksissa ja monien esimerkkitapausten perusteella, kertoo hanketta vetävä projektijohtaja Arto Maijala.

Aktiivinen, hyvä hallitustyöskentely on monen menestyneen yrityksen taustalla. Hyvän hallituksen avulla yrittäjä saa tukea päätöksentekoon sekä ulkopuolista näkökulmaa.

– Erityisen merkityksellistä se on yrityksen suurissa muutostilanteissa, kuten sukupolven vaihdoksessa, viennin aloituksessa tai aivan uuden liiketoiminnan käynnistämisessä, Maijala sanoo. Usein ulkopuolinen hallituksen jäsen on oman alansa asiantuntija ja voi tarjota yrittäjälle arvokasta apua erilaisissa haasteissa.

Kaksivuotinen hanke on ensimmäisen toimintavuotensa 2022 aikana tavoittanut noin 60 keskisuomalaista yrittäjää. Yritysten koko on vaihdellut 1- 35 työntekijän välillä.

– Tilaisuuksia on järjestetty ympäri maakuntaa ja yrityksistä löytyy ihan mukavasti kiinnostusta lähteä pohtimaan mahdollista ensimmäistä riippumatonta ulkopuolista hallituksen jäsentä.

Yrittäjien kanssa Maijala on luottamuksellisessa tapaamisessa käynyt läpi monenlaisia yrityksen toimintaan liittyviä asioita.

– Suurimmaksi osaksi yrittäjät kokevat ymmärrettävästi tarvitsevansa apua talouden kanssa, mutta myös esimerkiksi strategiseen kehittämiseen ja kasvuun sekä vaikkapa työvoimapulaan liittyvien asioiden kanssa. Lisäksi myynti ja markkinointi sekä osaamisen kehittäminen koetaan usein haasteelliseksi. Kaikissa näissä haasteissa yritän korostaa, että oikein valituilla ja osaavista hallitusjäsenistä olisi heille suurta hyötyä.

Dokumentoinnista kilpailuetu? flyer hallitukset töihin

Keskisuomalaisilla yrityksillä, jotka haluavat kehittää operatiivista sekä hallitustoimintaansa, on vielä tämän vuoden 2023 ajan mahdollisuus saada siihen tukea.

– Tapaamisessa selvitetään, mikä on yrityksen tämänhetkinen tilanne operatiivisen ja hallituksen toiminnan osalta ja miten se vastaa yrityksen strategisia tarpeita, mitä haasteita ja riskejä yritys kohtaa tulevaisuudessa, millaista osaamista hallitukseen tarvitaan tukemaan yrityksen kehitystä.

Hankkeeseen osallistuminen on yritykselle maksutonta, ja tapaamisesta koostetaan yritykselle kehittämisraportti.

– Yritysanalyysiin ja kehittämisraporttiin kirjaan havaintoja ja suosituksia, joilla voi kehittää yritystä ja sen hallitustyöskentelyä.

Maijala on havainnut, että kovin monelta yritykseltä saattaa puuttua kokonaan esimerkiksi omistajastrategia, joka on kuitenkin ensisijaisen tärkeä dokumentti. Myös riskikartoitukset tai osakassopimukset saattavat olla tekemättä.

– Yrittäjällä saattaa asiat olla usein selkeästikin mielessä ja päässä suunniteltu, mutta jos asioita ei ole dokumentoitu jollain tavalla paperille saakka, muutostilanteet saattavat muodostua hankaliksi. Dokumentointi on myös yrittäjän turva.

Maijala nostaa esiin myös ESG:n eli uuden ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvän direktiivin, joka tulee tulevina vuosina koskemaan satoja suomalaisia yrityksiä. Kestävyysraportointi tulee toimitusketjujen vuoksi koskettamaan jollain tavalla myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

– Ne yritykset, jotka opettelevat etukenossa raportoimaan vastuullisuuden mittareitaan, tulevat varmasti erottautumaan ja saavat kilpailuedun muihin nähden.

Hyvän hallituksen kanssa kaikkia edellä mainittuja asioita voi suunnitella ja kirjata ylös yhdessä. Hallitustyöhön sijoitetut eurot korvautuvat varmasti, Maijala uskoo.

Sovi rohkeasti tapaaminen!

Hallitukset töihin Arto ja Oili Eronen.
Kuvassa Arto Maijala ja Oili Eronen, projektipäällikkö Keski-Suomen Yrittäjät.

Maijala on saanut tapaamisista ja raporteista positiivista palautetta, ja hän toivookin, että onnistuisi tapaamisissa herättämään yrittäjissä pienen kehittämisen kipinän.

– Yritysraporteissa nostan esiin usein moniakin kehittämisen kohteita, mutta jos yrittäjä tarttuu niistä edes yhteen ja lähtee edistämään sitä, niin olen iloinen ja koen onnistuneeni tehtävässäni.

Hankkeen toiminta-alueena on koko Keski-Suomi, pois lukien Jyväskylän kaupunkiseutu. Hanke on käynnissä kuluvan vuoden 2023 loppuun saakka.

Ota yhteyttä Arto Maijalaan, jos haluat kehittää oman yrityksen hallitustyöskentelyä!

Lisätietoa:
Hallitukset Töihin! – Hallituspartnerit Keski-Suomi
Projektijohtaja Arto Maijala, puh. 040 533 2540, sposti: arto.maijala@hallituspartnerit.fi

Lue hankkeen asiakastarinoita

Seuraa somessa:
Linkedinissä
Hallituspartnerit Instagramissa

Katso myös video: Yrittäjä Iiris Mäkinen kertoo oman yrityksensä Hotelli Keurusselän hallitustyöskentelyn kehittämisestä.

Hallituspartnereissa on eri puolella Suomea menossa Hallitukset töihin! -hankkeita ja niissä edistetään ja aktivoidaan pk-yrityksiä huomaamaan hallitustyön lisäarvo sekä tarjotaan työkaluja hallitustyön kehittämiseen. Hanketta toteuttaa Keski-Suomessa Hallituspartnerit ry, osatoteuttajana Keski-Suomen Yrittäjät. Keski-Suomen Leader-ryhmät toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina.

(Kaikki linkit avautuvat uuteen ikkunaan).

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta