Leader Keski-Suomi logo
kuvituskuva KS maaseutu kehittäminen

Keski-Suomen maaseutua kehitettiin 70 miljoonalla eurolla vuosina 2014–2022

Suomi saa Euroopan Unionin maatalouden kehittämisen maaseuturahastosta tukea omien maaseutualueidensa kehittämiseen. Keski-Suomeen osoitetut varat saatiin käytettyä täysimääräisesti. Rahoituksen avulla vaikutettiin elinkeinojen kehittymiseen, työllisyyteen sekä maaseudun palveluihin.

Keski-Suomessa maaseuturahoitusta myöntävät Keski-Suomen ELY-keskus sekä neljä paikallista Leader-ryhmää JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari. ELY-keskus rahoitti maakunnallisia hankkeita ja suurempia yritystukia, Leader-ryhmät puolestaan paikallisia ja pienempiä toimijoita. Maaseutuohjelman tarkoituksena on tukea kasvua ja kehitystä, tuoda hyvinvointia koko Suomelle.

Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien kautta on vuosina 2014–2022 rahoitettu maaseudun kehittämistä lähes 70 miljoonalla eurolla. Rahoitusta on ollut tarjolla niin ympäristön tilan tukemiseen, maaseudun elinkeinojen ja työllisyyden edistämiseen kuin harrastusmahdollisuuksien ja vireän toiminnan luomiseen. Yleisimpiä rahoituksen hyödyntäjiä ovat maaseudulla toimivat yritykset, kyläyhteisöt ja järjestöt.

– Keski-Suomessa maaseuturahoituksen painopisteitä päättyneellä kaudella olivat uudistuva yrittäjyys, monimuotoinen maaseutuasuminen, metsien monipuolinen käyttö ja maatalouden kilpailukyvyn kehittäminen, kertoo Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikön päällikkö Pertti Ruuska.

Maaseuturahoitusta hyödyntäneet yritykset ovat kehittyneet investointien ja kokeilujen myötä

Maaseuturahoituksen tukea myönnettiin 480 investointihankkeeseen. Investointituen avulla maaseudun yrityksiin hankittiin yritystoiminnan kannalta oleellisia koneita ja laitteita, rakennettiin toimitiloja tai tehtiin toimitiloihin tarpeellisia muutostöitä.

– Näiden hankkeiden avulla Keski-Suomessa saatiin liikkeelle lähes 60 miljoonan euron investoinnit, joten yritysten oma panostus tuettuihin toimenpiteisiin on merkittävä, Keski-Suomen ELY-keskuksen yritysasiantuntija Panu Kässi kertoo. Tuen osuus investoinneista oli yhteensä noin 19 miljoonaa euroa.

Yritysten kehittämistä tuettiin lisäksi yrityksen perustamistuella, jota myönnettiin 60 yrityksen perustamiseen tai uuden liiketoiminnan kehittämiseen yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Perustamistuen avulla hankittiin asiantuntijapalveluita yrityksiin, ja vahvistettiin näin uusien yrittäjien tai uudelle toimialalle suuntaavien yrittäjien valmiuksia yritystoimintaan. Lisäksi tuella on voitu pienentää yrittäjän riskiä erilaisten kokeilujen ja koe-erien toteuttamisessa.

– Rahoitus on mahdollistanut investoinnit sellaisissakin tilanteissa, joissa investointi pelkästään yrityksen omalla rahalla olisi ollut liian suuri ponnistus. Ilman rahoitusta moni investointi olisi jäänyt tekemättä tai edistynyt hitaammin, sanoo Leader Vesuri-ryhmän toiminnanjohtaja Raisa Saarilahti-Kulju.

Lisäksi yrityksissä maaseuturahoitusta on hyödynnetty yritysten eri vaiheisiin, esimerkiksi aluksi perustamistuen muodossa ja myöhemmin investointeihin sekä toiminnan kehittämiseen osallistumalla yritysryhmähankkeisiin.

Maaseuturahoituksen myötä monet Keski-Suomen yritykset ovat voineet aloittaa uutta liiketoimintaa, toteuttaa investointeja sekä monipuolistaa ja kasvattaa toimintaansa. Yritysten ilmoittamien toteutumatietojen perusteella maaseuturahoituksella on Keski-Suomessa onnistuttu säilyttämään tai luomaan uusia työpaikkoja reilut 500 kappaletta. Moni yritys on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan, tehostamaan tuotantoaan tai parantamaan tulostaan. Samoin uusia tuotteita, palveluita tai menetelmiä on yritystukia saaneiden yrittäjien raportoinnin mukaan luotu yli viisi sataa.

Hankerahoituksella kehitetään maaseutua monipuolisesti

Keski-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät vuosina 2014–2022 hankerahoitusta yhteensä 48 miljoonaa euroa 586 hankkeeseen. Rahoitusta myönnettiin yhdistyksille, kunnille, oppilaitoksille ja asiantuntijaorganisaatioille erilaisiin maaseudun kehittämishankkeisiin. Kehittämishankkeina rahoitettiin mm. koulutusta ja tiedonvälitystä, maaseudun palveluiden ja kylien kehittämistä, yhteistyötä sekä toimenpiteitä lähiruuan tuotannon ja markkinoille saattamisen edistämiseksi.

– Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä hankerahoitus on painottunut yrittäjyyden edistämiseen ja elinkeinojen kehitykseen. Keskeisinä toimialoina näkyvät muun muassa biotalous, ruokaketju, matkailu ja digitalous, Pertti Ruuska kertoo.

Keski-Suomen Leader-ryhmien rahoittamissa paikallisissa hankkeissa rahoitusta on puolestaan suunnattu asuinviihtyvyyteen, ympäristöön, yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön. Keski-Suomen neljä Leader-ryhmää (JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari) ovat rahoittaneet lähes 400 yleishyödyllistä kehittämishanketta. Näiden lisäksi on rahoitettu saman verran paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen pieniä kehittämisprojekteja tai investointeja tyypillisesti harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi.

– Leader-ryhmien kautta on voitu innostaa paikallisia yhteisöjä omaehtoiseen alueen kehittämiseen ja ideoidensa toteuttamiseen. Pienilläkin teoilla voi olla suuri paikallinen vaikuttavuus, kommentoi JyväsRiihen toiminnanjohtaja Leena Karjalainen.

Leader-toiminnassa näkyy selvästi myös panostus nuorten aktiivisuuden vahvistamiseen eri puolilla maakuntaa. Myös kansainvälistä yhteistyötä on kehitetty. Huomionarvoista on myös se, että monissa hankkeissa tehdään talkootyötä, jota keskisuomalaisissa hankkeissa on tehty yhteensä yli 200 000 tuntia, jonka arvo on lähes 3 miljoonaa euroa.

– Talkootyöllä on valtava merkitys paikallisessa kehittämisessä ja yhteisöllisyyttä vahvistavana voimana, iloitsee Karjalainen.

Maaseuturahoitus jatkuu Keski-Suomessa

– Covid19-pandemia aiheutti monenlaisia haasteita hanketoimintaan, mutta uskallamme sanoa, että onnistuimme maaseutuohjelman toteutukseen liittyvissä tavoitteissamme, ELY-keskuksen Pertti Ruuska toteaa.

– Saimme nopeasti liikkeelle korona-ajan rahoitustuet ja elpymisvarat, hän jatkaa. Yritykset hyödynsivät elpymisrahoitusta uusiutuvan energian tuotantoon sekä energiatehokkuuden parantamiseen. Elpymisrahoitusta myönnettiin myös valokuituverkkojen rakentamiseen maaseudulla.

Uusi maaseuturahaston rahoituskausi käynnistyi vuoden 2023 alussa. Rahoituksen haku käynnistyy myöhemmin kevään tai kesän aikana, kun uutta kautta koskeva kansallinen lainsäädäntö ja toimeenpano valmistuvat. Rahoitusta voi jatkossakin hakea Keski-Suomen ELY-keskuksesta ja Leader-ryhmistä.

Lisätietoa
Keski-Suomen ELY-keskus: yksikön päällikkö Pertti Ruuska, 0295 024 121, pertti.ruuska(at)ely-keskus.fi

Leader-ryhmät:
JyväsRiihi: Toiminnanjohtaja Leena Karjalainen: 044 959 8500, leena.karjalainen(at)jyvasriihi.fi
Maaseutukehitys: Toiminnanjohtaja Tiina Seppälä: 040 755 5115, tiina.seppala1(at)gmail.com
Vesuri-ryhmä: Toiminnanjohtaja Raisa Saarilahti-Kulju: 050 324 1144, toimisto(at)vesuri-ryhma.fi
Viisari: Toiminnanjohtaja Sanna Kiuru: 0400 418 055, sanna.kiuru(at)saarijarvi.fi

Keski-Suomen maaseutua on kehitetty monipuolisesti.
Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus.
kuvituskuva KS maaseutu kehittäminen

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta