Leader Maaseutukehitys -logo

Hakumenettely ja -prosessi

Työntekijät antavat ohjausta hakemusten valmisteluun. Toivomme, että hankehakijat olisivat jo mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa yhteydessä toimistolle työntekijöihin hakuprosessin sujuvoittamiseksi.

Hankkeiden ja yritystukien tulee olla paikalliseen strategiaan sopivia, eli käytännössä sopia vähintään yhden pääteeman tavoitteisiin ja täyttää hankkeiden valintakriteereistä kaikki pakolliset ja vähintään kaksi vaihtoehtoista kriteeriä. Hankkeiden ohjelmamukaisuutta arvioidaan hakemuksen ja hankesuunnitelman perusteella.

Valintakriteerit päivittyvät tälle sivulle tammikuun aikana.

Kuva kertoo hakuprosessin eri vaiheista.

Hakumenettely

Maaseutukehityksen hankehaku on jatkuva, mutta käytännössä hakemusten käsittelyä jaksottavat hallituksen kokousajankohdat. Hakemusten tulee sisältää tarpeelliset tiedot hankkeen tavoitteista ja arvion syntyvistä tuloksista, toimenpiteistä ja tarvittavista resursseista, aikataulusta ja toiminnan jatkuvuudesta. Hakija vastaa hakemuksen tietojen toimittamisesta annetussa määräajassa. Hanketta ei saa olla aloitettu ennen kuin hakemus on tullut vireille Leader-ryhmässä. Hakemuksen voi tehdä vain sähköisenä Hyrrä -hakujärjestelmässä. Tarkempia ohjeita saat Maaseutukehityksen työntekijöiltä.

Yritystuen saamisen edellytyksenä on lähtökohtaisesti yritystoiminnan päätoimisuus tai siihen pyrkiminen. Yritystukien arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota lähipalveluiden säilymiseen tai syntymiseen, ilman että toimenpiteestä on olennaista haittaa alueen kilpailutilanteeseen.

Maaseutukehityksen työntekijät valmistelevat hakemukset hallituskäsittelyyn. Hakemusten tarkoituksenmukaisuuden arvioi (hyväksyntä/hylkäys) yhdistyksen hallitus valintakriteerien perusteella. Rahoitettavien hankkeiden ja yritystoimien valinnassa noudatetaan puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategian mukaista ohjelmallisuutta. Hakemusten käsittelyssä hallitus noudattaa jääviyssääntöjä.

Laillisuustarkastuksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus, joka tekee hakemuksiin lopulliset viranomaispäätökset.

Hae sivuilta