Leader Maaseutukehitys -logo

Toiminnan periaatteet

  • avoimuus: hankkeet ja päätökset ovat julkisia, aktiivinen tiedottaminen toiminnasta, mahdollisimman laajapohjainen jäsenistö
  • paikallisuus: kehittämistarve ja toimijat omalta alueelta
  • omaehtoisuus: tarve, tahto ja toteutus lähtevät toimijoista itsestään
  • asukaslähtöisyys: alhaalta ylös toimintaperiaate

 

Tavoitteet:

  • luoda tulevaisuuden uskoa ja kehittämisen tahtotila
  • koota aktiiviset toimijat ja voimavarat kehittämistä varten
  • lisätä viihtyvyyttä ja elämänlaatua
  • luoda yrittämisen edellytyksiä ja lisätä työmahdollisuuksia
Kaksi miestä Venekosken kesäteatterin katsomokatoksen edustalla.

Katso Maaseutukehityksen esittelyvideo!

Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Leader-ryhmä on rekisteröity yhdistys (Maaseutukehitys ry), joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Ryhmät laativat alueilleen paikalliset maaseudun kehittämissuunnitelmat, joita ne toteuttavat seitsemän vuotta kestävän ohjelmakauden ajan.

Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa. Ryhmät myös neuvovat tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa. Rahoitettavat hankkeet ja yritystuet valitsevat kunkin ryhmän hallitukset alueensa kehittämisstrategian ja paikallisten valintakriteerien perusteella.

Suomessa on yhteensä 56 Leader-ryhmää, joista Maaseutukehitys on yksi.

Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta:

Leader-neuvonta

Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi.

Leader-rahoitus

Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

 

Leader-toiminta

Leader-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään. Ryhmän toimintaan voi kuka tahansa osallistua.

Hae sivuilta