Leader Maaseutukehitys -logo

Maaseuturahoitusta yrityksille

Maaseudun yritysrahoitus tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille; aloittaville, laajentaville ja toimintaansa kehittäville. Yritysrahoitus soveltuu eri toimialoille muun muassa investointeihin, kapasiteetin lisäämiseen sekä liiketoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen.

Yritysrahoitus on harkinnanvaraista tukea. Tukea voi hakea millä tahansa yritysmuodolla, kunhan yrityksen toiminta antaa pääasiallisen toimeentulon ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle. Hakijan täytyy olla 18 vuotta täyttänyt, mutta yläikärajaa ei ole. Yritystoiminnan kokeiluun voi saada tukea jo alle 18-vuotiaana.

Tuen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja tuella on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Tukea ei myönnetä yritystoimintaan, jossa on runsaasti kilpailevaa tarjontaa, vaikka hakevalla yrityksellä olisikin edellytyksiä menestyä kilpailussa.

Toimialoista tuen ulkopuolelle on rajattu energiaturpeen tuottaminen, rakennus- ja maanrakennusurakointi, tukku- tai vähittäiskauppa sekä huoltamo – ja liikenneasemat.

Yritystukea voidaan myöntää Maaseutukehityksen toiminta-alueella toimiville yrityksille (Joutsa, Luhanka, Toivakka, Hankasalmi ja Konnevesi). Rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, jotka parhaiten edistävät Maaseutukehityksen strategian tavoitteiden toteutumista.

10 faktaa yritysrahoituksesta

Huomioitavaa yritysrahoituksen suunnittelussa

Huomioi nämä asiat ennen kuin teet hakemusta:

numero 1
Tarve toimenpiteelle
Kaikki lähtee yrityksen omasta tarpeesta. Tarve pitää osata myös perustella hakemukseen, joten sitä on hyvä pohtia ja punnita etukäteen, tarvittaessa myös jonkun asiantuntijan kanssa.
Kannattavuus
Yritystoiminnan rahoittamisen lähtökohtana on aina pyrkimys kannattavaan liiketoimintaan tietyllä aikavälillä. Harrastustoimintaa ei rahoiteta yritysrahoituksella.
Kilpailutilanne
Rahoitusprosessissa tarkastellaan aina kyseisen yrityksen kilpailutilannetta paikallisilla markkinoilla. Kilpailutulannetta kuvataan myös rahoitushakemuksessa. Tätäkin kannattaa pohtia etukäteen.
Ota yhteyttä
Ota heti suunnitteluvaiheessa yhteyttä Maaseutukehtiyksen toimistolle, niin voimme yhdessä varmistaa toimenpiteen tukikelpoisuuden.

Hae sivuilta