Leader Maaseutukehitys -logo

Yritysrahoituksen hakeminen

Maaseutukehitykseltä voi hakea yritysrahoitusta maaseudun yritysten toiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Yritystukea voi saada yritystoimintaa suunnitteleva, aloittava tai toimiva yritys. Suosittelemme ensimmäisenä yhteydenottoa Maaseutukehityksen toimistoon, sillä tarjoamme neuvontaa koko hakemusprosessin ajaksi.

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä, joka toimii yritystukien asiointikanavana. Rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä vasta, kun hakemus on tullut vireille. Odota siis vireilletulosta varmistusta ennen toteutuksen aloittamista tai hankintojen tilaamista.

Kuvituskaaviossa esitetty yritystuen hakemisen vaiheet. Niitä on idea, alkuvalmistelut, hakemuksen valmistelu, Hyrrässä asiointi, toteutus ja maksatus

Näin hakemusprosessi etenee Hyrrässä

Ota yhteyttä Leader Maaseutukehityksen työntekijöihin ennen hakemuksen tekemistä. Hanketta kannattaa suunnitella ja ohjeisiin perehtyä ennen Hyrrään kirjautumista. Hyrrään kirjautumista varten tarvitaan hakemuksen täyttäjän henkilökohtaiset pankkitunnukset, joten muista pitää ne mukanasi hakemuksen tekohetkellä. Hyrrään liitettävät liitetidostot on hyvä olla valmiina tietokoneellasi pdf-muodossa hakemuksen tekohetkellä.

 1. Täytä hakemus ja lähetä se sähköisesti viranomaiselle (Leader-ryhmä) Hyrrässä. Hyrrä ohjaa ja opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä, tarvittavien liitteiden lisäämisessä ja lähettämisessä. Saat ohjausta myös Maaseutukehityksen henkilöstöltä. Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti. Hakemus tallentuu keskeneräisenäkin järjestelmään, eikä sitä tarvitse saada kerralla valmiiksi.
 2. Kun hakemus on lähetetty ja vastaanotettu rahoittajan toimesta, saat ilmoituksen siitä, että hakemuksesi on tullut vireille. Jos hakemusta tarvitsee täydentää, saat asiasta täydennyspyynnön Hyrrä-järjestelmässä. Täydennyspyynnöstä lähtee myös sähköpostiviesti järjestelmässä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
 3. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrän kautta.
 4. Kun olet aloittanut hankkeen ja kustannuksia on syntynyt, hae maksua Hyrrässä. Jos maksuhakemusta tarvitsee täydentää, toimita täydennykset Hyrrän kautta. Kun maksupäätös on tehty, saat tiedon siitä Hyrrään ja rahat tulevat järjestelmässä ilmoittamallesi tilille.

 

Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Hyrrä-asiointipalvelu

Tarvittavat liitteet

Investointituet:

 • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma
 • Tulossuunnitelma ja rahoitussuunnitelma
 • Jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
 • Uudella yrityksellä kannattavuuslaskelmat
 • Velkaluettelo
 • hankittaessa kalustoa, koneita tai laitteita kalustoluettelo
 • selvitys hintatason selvittämisestä ja pyydetyt tarjoukset
 • tarvittavat luvat ja ilmoitukset tai viranomaisen ilmoitus siitä, että lupia ei tarvita
 • sopimukset, esim. maanomistajien tai vuokranantajien kanssa

 

sekä rakennusalan ammattilaisen tekemät:

 • pääpiirustukset
 • rakentamiseen liittyvät erikoissuunnitelmat
 • rakennusselostus
 • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio

Käynnistämis- ja kehittämistuet:

 • eritelty kustannusarvio, mikäli se ei ilmene hakemustekstistä
 • selvitys kustannusten kohtuullisuudesta (tarjoukset tai hintatason selvitys), asiantuntijapalveluiden viitekustannus on 900 euroa/päivä, mikäli viitekustannusta ei käytetä, tulee pyytää kolme tarjousta

Linkit maaseudun yritysrahoituksesta hakijalle

Infopaketti Leader-rahoituksesta Keski-Suomessa (Power Point -esitys 7.6.2023)

Keski-Suomen yritystukiesite

 

Yleistä maaseudun yritysrahoituksesta:

Maaseutuyrittäjille suunnattu Maaseutu.fi -sivusto

Maaseutuyrittäjille suunnattu Ruokaviraston sivusto

 

Tarkempaa ohjeistusta ja materiaaleja ELY -keskuksen nettisivuilla maaseuturahoituksesta:

ELY-keskuksen maaseutuyritysten rahoitussivut

Yritystuet Keski-Suomessa Power Point -esitys

Keski-Suomen tukialuekartta    Yleisluonteinen tukialuekartta Keski-Suomesta.

Kaupunki-maaseutuluokitus (ArcGIS)   Selvitä tarkemmin toimipaikan osoitteen perusteella, millä maaseutualueella yrityksesi sijaitsee (harvaan asuttu maaseutu, ydinmaaseutu, kaupunginläheinen maaseutu).

Rahoituksen suuntaaminen Keski-Suomessa

Rakentamisen ohjeistusta

Kestävän kehityksen opas yrittäjälle

 

 

 

 

Hae sivuilta