Leader Maaseutukehitys -logo

Ohjeita maksatuksen hakemiseen

Tälle sivulle on koottu ohjeita hanketukien maksatuksen hakemiseen. Tämänhetkiset ohjeet koskevat viimeistään vuonna 2022 päätöksen saaneita hankkeita. Ohjeet kaudelle 2023-2027 päivittyvät vuoden 2024 aikana, kun tarkempaa ohjeistusta maksatuksista saadaan.

talkootyöläisiä pärekatolla

Hyvä muistaa maksatusta haettaessa

2014-2022 päätöksen saaneet hankkeet:

  • Ota yhteyttä Maaseutukehitykseen, kun suunnittelet maksuhakemuksen tekemistä. Ohjaamme ja neuvomme hakemuksen tekemisessä tarpeen mukaan.
  • Lue tukipäätös ja sen erityisehdot ennen hakemuksen tekoa. Edellytetäänkö päätöksessä maksatuksen yhteydessä jotakin erityistä?
  • Kerää maksuhakemuksen aineisto valmiiksi ennen hakemuksen tekoa: pääkirja hankkeesta, tiliotteet, tositekopiot, allekirjoitetut talkoolistat ja valokuvat sekä raportit.
  • Skannaa tiedot pdf-muotoon (enintään 10 MB/liite). Kannattaa eritellä kukin tieto omiksi selkeästi nimetyiksi liitteikseen (esimerkiksi tiliotteet omaksi tiedostokseen).
  • Jos nimenkirjoittajissa on tapahtunut muutoksia, liitä siitä dokumentti maksuhakemukseen (esimerkiksi pöytäkirja uusien henkilöiden valinnasta). Pidä myös yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajien tiedot ajantasalla. Uudet nimenkirjoittavat tarvitsevat Suomi.fi -valtuudet, jotta pääsevät Hyrrään allekirjoittamaan hakemuksen.

2023-2027 päätöksen saaneet hankkeet:

  • Maksatuksen hakemisen ohjeistus valmistuu vuoden 2024 aikana.

 

Hae sivuilta