Leader Maaseutukehitys -logo

Tukimuodot yhteisöjen hankkeille

Tälle sivulle päivitämme yhteisöjen hankkeiden tukimuodot Valtioneuvoston asetusten valmistuttua.

Hanketuet on tarkoitettu yleishyödylliseen maaseudun elinolosuhteita parantavaan tai edistävään toimintaan.

Hanketukimuodot

Hankkeiden tarkoituksena on luoda jotain uutta tai kehittää olemassa olevaa jollain tavoin paremmaksi. Kuntien lakisääteiset tehtävät sekä hakijoiden vakiintuneet toiminnot jäävät tuen ulkopuolelle. Hankkeilla tavoitellaan jonkinlaista muutosta asioiden nykytilaan sekä positiivista vaikutusta maaseudun elinoloihin. Hankkeen tulisi hyödyttää mahdollisimman monia toteuttamisalueensa asukkaita. Hanke voi liittyä esimerkiksi paikallisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen, yhteisöllisyyttä lisäävään kylätoimintaan tai sillä voidaan lisätä viihtyisyyttä hoitamalla ympäristöä ja maisemia sekä vaalimalla paikalliskulttuuria.

Tukimuodot:

 • Kehittämistuki

  Leader kehittämistuki on tarkoitettu joko yhden yksittäisen yhteisön omana hankkeena tehtävään tai yhteistyöhankkeena vähintään kahden toimijan yhdessä tehtävään kehittämiseen, koulutustoimenpiteisiin tai  älykkäät kylät -yhteistyötoimenpiteisiin.

  Tukitaso hankkeille on x %. (täsmentyy kevään 2023 aikana)

  Kehittämistoimenpiteen voi tehdä myös pienhankkeena, jolloin hankkeen kustannusarvio on enintään 8 000 €.

 • Investointituki

  Leader investointituki on tarkoitettu

  Tukitaso hankkeille  on x %. (täsmentyy kevään 2023 aikana)

  Investointitoimenpiteen voi tehdä myös pienhankkeena, jolloin hankkeen kustannusarvio on enintään 8 000 €.

 • Yritysryhmähanke

  Yritysryhmähanke on tarkoitettu useamman yrityksen yhdessä tehtävään kehittämistyöhön. Myös viljelijäryhmät voivat hakea jatkossa

  Tukitaso hankkeille on 75 %.

  Yritysryhmässä tulee olla vähintään 3 eri toimijaa.

  (Tuettavat toimenpiteet täsmentyvät kevään 2023 aikana)

Hae sivuilta