Leader Maaseutukehitys -logo

Tukimuodot yhteisöjen hankkeille

Hanketuet on tarkoitettu yleishyödylliseen maaseudun elinolosuhteita parantavaan tai edistävään toimintaan.

Hanketukimuodot

Hankkeiden tarkoituksena on luoda jotain uutta tai kehittää olemassa olevaa jollain tavoin paremmaksi. Kuntien lakisääteiset tehtävät sekä hakijoiden vakiintuneet toiminnot jäävät tuen ulkopuolelle. Hankkeilla tavoitellaan jonkinlaista muutosta asioiden nykytilaan sekä positiivista vaikutusta maaseudun elinoloihin. Hankkeen tulisi hyödyttää mahdollisimman monia toteuttamisalueensa asukkaita. Hanke voi liittyä esimerkiksi paikallisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen, yhteisöllisyyttä lisäävään kylätoimintaan tai sillä voidaan lisätä viihtyisyyttä hoitamalla ympäristöä ja maisemia sekä vaalimalla paikalliskulttuuria.

Tukimuodot:

 • Kehittämistuki

  Leader-kehittämistuki on tarkoitettu joko yhden yksittäisen yhteisön omana hankkeena tehtävään tai yhteistyöhankkeena vähintään kahden toimijan yhdessä tehtävään kehittämiseen, tiedonvälitykseen tai koulutukseen liittyviin toimenpiteisiin tai  älykkäät kylät -yhteistyötoimenpiteisiin.

  Tukitaso hankkeille on 80 %.

  Kehittämistoimenpiteen voi tehdä myös pienhankkeena, jolloin hankkeen kustannusarvio on vähintään 1250 € ja enintään 8 000 €. Pienhankkeiden maksu tapahtuu aina tuotosperusteisesti, eikä suunnitelman sisältöön voi hakea muutosta kesken hankkeen. Tästä johtuen pienhankkeena kannattaa tehdä vain sellaisia toimenpiteitä, jotka varmasti pystytään toteuttamaan suunnitelman mukaisina.

 • Investointituki

  Leader-investointituki on tarkoitettu yleishyödyllisessä käytössä olevien rakennusten ja rakennelmien rakentamiseen tai kunnostamiseen sekä erilaisten laitteiden ja kaluston hankintaan.

  Tukitaso hankkeille  on 65 %.

  Investointitoimenpiteen voi tehdä myös pienhankkeena, jolloin hankkeen kustannusarvio on vähintään 1 550 € ja enintään 8 000 €. Pienhankkeiden maksu tapahtuu aina tuotosperusteisesti, eikä suunnitelman sisältöön voi hakea muutosta kesken hankkeen. Tästä johtuen pienhankkeena kannattaa tehdä vain sellaisia toimenpiteitä, jotka varmasti pystytään toteuttamaan suunnitelman mukaisina.

 • Yritys- ja viljelijäryhmähanke

  Yritys- ja viljelijäryhmähanke on tarkoitettu useamman yrityksen yhdessä tehtävään kehittämistyöhön.

  Tukitaso hankkeille on 75 %.

  Yritysryhmässä tulee olla vähintään 3 eri toimijaa. Yritysryhmähankkeen hakijan tulee olla jokin kehittämisorganisaatio.

Hae sivuilta